1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. آخرین دفاع دولت از FATF

آخرین دفاع دولت از FATF

آخرین دفاع دولت از FATF
لوگو علیرضا محرابی
آخرین دفاع دولت از FATF
خبرهای بازار بورس

سرنوشت FATF در مجمع تشخیص تعیین می‌شود

ظاهرا نشست دیروز رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی از اعضای دولت با کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، آخرین تلاش و دفاع دولت برای متقاعد کردن این مجمع برای پیوستن به FATF بوده است. حال در گام نهایی پایان یافتن این قائله هستیم. ، تعیین سرنوشت «پیوستن ایران به FATF» به زودی به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و احتمالا طی هفته‌ها و روزهای آتی تصمیم مجمع اعلام خواهد شد.

×
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر