مجلس به مذاکرات برجام وارد می‌شود

مجلس به مذاکرات برجام وارد می‌شود
لوگو علیرضا محرابی
مجلس به مذاکرات برجام وارد می‌شود
خبرهای بازار بورس

عراقچی فردا کمیسیون امنیت مجلس را از روند مذاکرات وین مطلع خواهد کرد.

این جلسه ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد و عراقچی گزارشی از روند مذاکرات و توافقات احتمالی ارائه خواهد داد. در همین حال سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس امروز تاکید کرد کل تصمیماتی که در وین گرفته می‌شود باید بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی در مجلس تصویب شود و بدون تصویب در مجلس جنبه قانونی ندارد. 

وی افزود: راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها طبق اقدام راهبردی [قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» که اجرای پروتکل الحاقی نیز بر مبنای آن متوقف شد] به مجلس سپرده شده است.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر