1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. مجوز افزایش سرمایه 1554 درصدی وهور

مجوز افزایش سرمایه 1554 درصدی وهور

مجوز افزایش سرمایه 1554 درصدی وهور
لوگو علیرضا محرابی
مجوز افزایش سرمایه 1554 درصدی وهور
خبرهای بازار بورس

شرکت مدیریت انرژی تابان هور قصد دارد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها برای اصلاح ساختار مالی خود افزایش سرمایه دهد. شرکت تابان هور در زمینه عرضه برق و گاز فعالیت می کند و این خبر می تواند برای سهامدارانش بسیار جذاب باشد.

سرمایه فعلی شرکت 400 میلیارد تومان است که با این افزایش سرمایه به رقم 6.6 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. اگر قیمت امروز( 43355 ریال) ملاک محاسبه تئوری روز بازگشایی فرض کنیم، قیمت بازگشایی حدودا 267 تومان خواهد بود که از لحاظ قیمتی جذاب به نظر می رسد.

 

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر