صادرات ریل ذوب آهن اصفهان

صادرات ریل ذوب آهن اصفهان
لوگو علیرضا محرابی
صادرات ریل ذوب آهن اصفهان
خبرهای بازار بورس

شرکت ذوب آهن اصفهان که با نماد ذوب در گروه فلزات اساسی بورس تهران معامله می شود، طی یک اطلاعیه عنوان کرد که قراردادی به ارزش حدودا 4.5 میلیون دلار با کشور افغانستان برای صادرات ریل آهن به این کشور منعقد کرده است.

صادرات یکی از اصلی ترین محورهای سودسازی برای یک شرکت و ارز آوری برای کشور است.

ریل آهن حدودا 1% از درآمد شرکت ذوب آهن را تشکیل می دهد. این اطلاعیه شاید از نظر درآمدی تاثیر زیادی روی صورت های مالی شرکت نداشته باشد اما می تواند شروع خوبی برای ذوب در صادرات محصولاتش باشد.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر