ردیف عنوان توضیحات
1 نام شرکتبهمن دیزل
2 نماد بورسیخبهمن
3 سال تاسیس1382
4 پذیرفته شدن در بورس1394
5 بازاربازار اول (تابلوی اصلی) بورس
6 موضوع فعالیتتولیدی_بازرگانی
7 گروهخودرو و ساخت قطعات
8 محصولات و خدمات
 • کامیون
 • اتوبوس
9 سهامداران (عمده)
 • شركت گروه بهمن 28 درصد
 • شركت گروه توسعه اقتصادی رستا 26 درصد
 • شركت داد و ستدآريا 9 درصد
 • شركت كيامهستان 5 درصد

تاریخچه:

گـروه شـامل شـرکت سـهامی عـام بهمـن و شـرکت هـاي فرعـی آن اسـت . شـرکت گـروه بهمـن در سـال 1331 بنام شرکت سهامی ایـران خلـیج کـو، بـه منظـور انجـام کلیـه عملیـات مربـوط بـه نماینـدگی حمـل و نقـل دریـایی، حــق العمــل کــاري، نماینــدگی هــاي تجــاري و غیــره در اداره ثبــت شــرکت هــاي تهــران بــه ثبــت رسیده است و سپس بـه موجـب پروانـه تاسـیس 8/2/1388 اقـدام بـه تجهیـز کارخانـه اي بـه منظـور مونتـاژ موتورسـیکلت و بـارکش "وسـپا" نمـوده کـه مـورخ 3/3/1349 ، تولیـدات شـرکت بـه سـاخت خـودروي چهـارچرخ بـه ظرفیـت 400 کیلـوگرم (از فـرآورده هـاي کارخانـه مـزدا ژاپـن) تغییـر یافـت. سـپس مـورخ 17/3/ 1350 نـام شـرکت بـه شـرکت سـهامی خـاص کارخانجات اتومبیل سـازي مـزدا تغییـر پیـدا کـرد و متعاقبـا مـورخ 6/4/1363 نـام شـرکت بـه شـرکت ایـران وانـت و بـه مـورخ 25/12/ 1370 بـه شـرکت ایـران وانـت (سـهامی عـام) و سـپس مـورخ 28/4/1377 به گروه بهمن (شرکت سهامی عام) تغییر نام یافت.

موضوع اصلی فعالیت

سرمایه گذاري در سهام، سهم الشرکه، واحدهاي سرمایه گذاري صندوق ها و یا سایر اوراق بهادار داراي حق راي بـا هـدف کسب انتفاع به طوري که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یـا اشـخاص تحـت کنتـرل واحـد، کنتـرل شـرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یـا صـندوق سـرمایه پذیر (اعم از ایرانی و خارجی) در زمینه یا زمینه هاي زیر فعالیت کند: تولید، واردات، صادرات، توزیع و فروش خودروهاي سبک و سنگین و سایر حمل و نقل در داخل و خارج کشور، تولید، واردات، صادرات، توزیع و فروش قطعات خودروهاي سبک و سنگین و صنایع مرتبط بـا خـودرو و حمـل و نقـل در داخل و خارج، خدمات پس از فروش خودروهاي سبک و سنگین در داخل و خارج کشور، سرمایه گذاري در حوزه هاي خدمات، املاك، انرژي، نفت و گاز، پتروشیمی، فن آوري اطلاعات، بیمـه و ارائـه خـدمات و امور بازرگانی

محصولات و خدمات گروه

 • انواع خودرو های سواری
 • شرکت های مهم پورتفوی سرمایه گذاری
 • سرمايه گذاري بهمن (40%)
 • بهمن ديزل (84%)
 • تراکتورسازي ايران (11%)
 • گسترش نفت و گاز پارسيان (1%)
 • بهمن ليزينگ (70%)
 • بيمه ملت (15%)
 • بهمن موتور (100%)
 • بازرگاني تدارکات کارآمد پويا ابريشم (100%)
 • گروه انرژی آريادانا (57%)
 • شاسي ساز ايران (100%)

ریسک‌ها

 • نقدینگی :

با توجه به ماهیت تولیدات شرکت که تامین بخش عمده ای از آن می بایست به صورت نقدی انجام شود و به طور کلی دوره سرمایه درگردش آنها نسبتاً کوتاه می باشد، تامین منابع مالی مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 • ارزش پول و نرخ ارز :

به صورت کلی کاهش قدرت خرید مشتریان ناشی از افزایش نرخ ارز و تورم و متعاقبا آن افزایش قیمت کالا و خدمات از جمله خودرو می تواند بر تقاضای بازار و حجم فروش تاثیر گذار باشد.

 • نرخ تسهیالت و سپرده های بانکی :

افزایش نرخ سود مشارکت پیش فروش ها ناشی از افزایش نرخ سپرده های بانکی و افزایش هزینه های بهره بانکی ناشی از افزایش نرخ تسهیلات می تواند منجر به افزایش هزینه های مالی شرکت شود.

 • تحریم :

اعمال محدودیت در انتخاب محصول و شرکای تجاری و تحمیل هزینه های ناخواسته و پیش بینی نشده به واسطه محدودیت های اعمالی در تحریم در سنوات گذشته یعنی طی سال های 91 الی 93 به عنوان اصلی ترین عامل منجر به کاهش شدید تولیدات شرکت شده بود. این مورد در ابتدای سال 91 مجددا با خروج یک جانبه و غیر قانونی آمریکا از توافق برجام شروع گردید

نکات حائز اهمیت

باتوجه به درج نام گروه بھمن در لیست شرکت ھای تحریم شده توسط خزانه داری آمریکا، انجام پروژه ھای توسعه محصولات گروه در حوزه تولیدات خودرویی با وقفه ھایی ازطرف شرکای خارجی گروه مواجه شده و بر برنامه زمان بندی اعلام شده بابت پیشرفت پروژه ھا تاثیر گذاشته است. کلیه امکانات شرکت درجهت حل مشکلات مذبور، بسیج شده است.

تحلیل نماد خبهمن  :

با توجه به ساختار امواج به نظر می رسد سهم در موج e از الگوی اصلاحی قرار دارد و انتظار می رود تا نواحی حمایتی مشخص شده اصلاح قیمت داشته باشد.

تحلیل تکنیکال سهام خبهمن

از منظر الیوت نماد خبهمن پس از یک کارکشن ترکیبی جاری دوگانه روند قدرتمندی را استارت میزند که  در قالب یک زیگزاگ ایفای نقش میکند پس از آن وارد اصلاح میشود که دو بخش از آن تکمیل شده است و بخش سوم از آن میتواند تا باند حمایتی نیز به ظور نرمال امتداد یابد و پس از آن مجدد میتواند محدوده 2750 تومان را لمس کند تا الگوی اصلاحی خود را به مرور تکمیل کند. باند حمایتی مهم این سهم در قیمت 1255 الی 1432 تومان است. و حد بی اعتباری این تحلیل شکست 1250 تومان است.

این سهم صرفا به لحاظ تکنیکال بررسی شده است و به معنای خرید و فروش نمی باشد.

 

 

سهم های

تحلیل شده

در صورت کند بودن سایت فیلترشکن خود را خاموش کنید
×بستن صفحه
پشتیبان فروش(مریم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_17
داخلی 101
پشتیبان فروش(الهام فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبان فروش(سعید کاویانی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_44
داخلی 116
پشتیبان فروش(پریسا متولی)
موبایل 09192757633
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @armteam_admin_29
داخلی 106
پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
موبایل 09194198792
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @armteam_admin_33
داخلی 118
پشتیبان فروش(پریسا مولودی)
موبایل 09304890686
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_20
داخلی 117
پشتیبان فروش(داوود فخری)
موبایل 09192353887
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @armteam_admin_27
داخلی 109
پشتیبان فروش(علی صفری)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 103
سبد گردانی(احمد یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
سبدگردانی(فاطمه باقرزاده)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
سبدگردانی(فاطمه باقرزاده)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 205
اطلاعات تماس(دفتر فروش)
تلفن 021-22021030
تلفن 021-22021040
اینستاگرام @alireza.mehrabii
کانال تلگرام @alirezamehrabi_com