ردیف عنوان توضیحات
1 نام شرکتبیمه اتکایی سامان
2 نماد بورسیاتکاسا
3 سال تاسیسدر شرف تاسیس
4 پذیرفته شدن در بورسثبت نماد در فرابورس
5 بازارسوم فرابورس
6 موضوع فعالیتخدماتی
7 گروهبیمه و صندوق بازنشستگی بجز تامین اجتماعی
8 محصولات و خدمات
  • خدمات بیمه ای به شرکت های بیمه کننده
9 سهامداران (عمده)
  • شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (18%)
  • شرکت بیمه سامان (15%)
  • شرکت گروه توسعه مالی اقتصادی سامان (8.5%)
  • هلدینگ سرآمد (5%)

معرفی سهام اتکاسا

شرکت بیمه اتکایی، شرکت های بیمه ای را بیمه میکند. در واقع چون شرکت های بیمه ای در معرض ضرر هستند، خود را در شرکت های بیمه اتکایی، بیمه میکنند. اینکار برای حفظ منافع مشتریان شرکت های بیمه ای انجام میشود.

در حال حاضر دو شرکت بیمه اتکایی امین ( با نماد سهام اتکام ) و بیمه اتکایی ایرانیان ( با نماد سهام اتکای ) در بورس پذیرش شده و فعالیت دارند.

معرفی شرکت بیمه اتکایی سامان

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موافقت خود را با تاسیس شرکت بیمه اتکایی سامان در دی ماه سال 1398 اعلام کرده است. این شرکت زیر مجموعه بیمه سامان است و توسط گروه مالی سامان اداره میشود.

بیمه اتکایی سامان با سرمایه 250 میلیارد تومانی تاسیس شده است. 85.78% از آن توسط موسسین و باقی آن با پذیره نویسی تهیه خواهد شد. نیمی از آن 85.78% از سرمایه ای که موسسین متعهد به تهیه آن شده بودند، به مبلغ حدودا 107 میلیارد تومان به حساب شرکت واریز شده است.

این شرکت با نماد اتکاسا در بازار سوم فرابورس ایران درج نماد شده است.

آینده سهام اتکاسا

تا زمانی که شرکت بیمه اتکایی سامان ثبت نشود و شروع به فعالیت نکند نمی توانیم به صورت دقیق بگوییم که چه آینده ای منتظر سهامداران و کسانی که در پذیره نویسی این سهم شرکت کرده اند، است. اما می توانیم این سهم را دو شرکت بیمه اتکایی که در بورس معامله می شوند مقایسه کنیم.

سهام شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (با نماد اتکای) در سال 1393 بازار اول فرابورس پذیرش شده است. در سال 1393 این شرکت با قیمت 190 تومان وارد بورس شد و در حال حاضر قیمت این سهم چیزی در حدود 1,500 تومان است.

سهام شرکت بیمه اتکایی امین (با نماد اتکام) در سال 1394 در بازار دوم فرابورس با قیمت 165 تومان پذیرش و عرضه شده است. در حال حاضر سهام این شرکت در حدود 760 تومان است.

با مقایسه این دو شرکت با اتکاسا، با توجه به عرضه این دو سهم در سال های 93 و 94 با قیمت های 190 و 165 تومان، انتظار داریم این شرکت هم حداقل با همین حدود قیمت بازگشایی شود که با احتساب پرداخت 50 تومان به ازای هر سهم اتکاسا در زمان پذیره نویسی و پرداخت 50 تومان دیگر در آینده، سود حداقل 50% در انتظار شرکت کنندگان است.

اما درصورتی که سهام شرکت اتکاسا با قیمت 760 تومان امروز اتکام بازگشایی شود، سود حاصل از پذیره نویسی در این شرکت، 660% خواهد بود.

سهم های

تحلیل شده

×
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
موبایل 09192353887
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (آقای کمالی)
موبایل 09933656387
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_11
داخلی 206
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر