ردیف عنوان توضیحات
1 نام شرکتكشت و صنعت آب شيرين
2 نماد بورسیآبین
3 سال تاسیس1373
4 پذیرفته شدن در بورس1391
5 گروهزراعت و خدمات وابسته
6 محصولات و خدمات
 • انگور
 • گل محمدی
 • پسته سبز خوشه
 • پسته خشک
7 سهامداران (عمده)
 • شركت ايثار فجر كاشان 76 درصد

موضوع فعالیت:

انجام کلیه امور مربوط به کشاورزی باغبانی و زراعت گلخانه گیاهان دارویی و پروژه های آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره مطالعه و طراحی و ثبت اختراع در بخش‌های کشاورزی و منابع طبیعی اجرای عملیات مکانیزه کشاورزی زراعی و باغی ، تسطیح تهیه ادوات و ماشین آلات کشاورزی و انجام کلیه امور مربوط به دامپروری دامداری پرورش آبزیان و صنایع جانبی و تبدیلی مواد غذایی امور دام

موقعیت اراضی:

این شرکت دارای مساحت بیش از 3698 هکتار اراضی واقع در 55 کیلومتری جاده قدیم کاشان – قم بوده در محدوده ارتفاعی 1000-800 متر ارتفاع از سطح دریا

طرح‌های توسعه:

 • مشارکت در طرح احداث گارگاه فراوری پسته
 • مشارکت در طرح احداث نیروگاه برق خورشیدی
 • طرح تولید اسانس و عرقیات گیاهی
 • طرح شتر داشتی
 • طرح توریستی و گردشگری
 • طرح احداث شهرک مسکونی
 • طرح احداث شهرک صنعتی
 • آبیاری کم فشار باغ پسته

شرکت در مجموع مبلغ 2500000 میلیون ریال جهت انجام طرح های فوق سرمایه گذاری کرده است.

سهم های

تحلیل شده

×
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 203
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر