1. صفحه اصلی
  2. سهام
  3. گروه زراعت و خدمات وابسته
  4. سهام دیزباد

سهام دیزباد

ردیف عنوان توضیحات
1 نام شرکتمرغ مادر دیزباد
2 نماد بورسیدیزباد
3 سال تاسیس1354
4 پذیرفته شدن در بورس1399
5 بازاربازار دوم فرابورس
6 موضوع فعالیتجوجه کشی، تولید دان
7 گروهزراعت و خدمات وابسته
8 محصولات و خدمات
  • پرورش مرغ گوشتی
  • جوجه کشی
  • عرضه جوجه یک روزه

تاریخچه سهام دیزباد

شرکت مرغ مادر دیزباد در سال 1354 با احداث مزارع در جاده مشهد – نیشابور شروع به فعالیت کرد. در سال 1394 با همکاری چند شرکت هم ردیف، امکان تشکیل زنجیره کامل تولید و عرضه محصولات پروتئینی را فراهم کرد.

موضوع فعالیت اصلی دیزباد

شرکت مرغ مادر دیزباد در زمینه تولید و عرضه محصولات پروتئینی، مرغ گوشتی و جوجه یک روزه فعالیت می کند. از همین رو بزرگ ترین زنجیره تویلد و عرضه گوشت مرغ در شرق کشور محسوب می شود.

سهم های

تحلیل شده

×
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر