1. صفحه اصلی
  2. سهام
  3. گروه زراعت و خدمات وابسته
  4. سهام زگلدشت

سهام زگلدشت

ردیف عنوان توضیحات
1 نام شرکتكشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
2 نماد بورسیزگلدشت
3 سال تاسیس1379
4 پذیرفته شدن در بورس1395
5 گروهزراعت و خدمات وابسته
6 محصولات و خدمات
  • شير
  • گوساله نر
7 سهامداران (عمده)
  • شركت سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين سهامي خاص 69%
  • شركت بيمه معلم سهامي عام 1%
  • شركت اكتشاف معادن وصنايع غدير سهامي خاص 1%

ماهیت کسب و کار شرکت: شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در سال ۱۳۷۹ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و مورخ ۱۱ تیرماه ۱۳۷۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از انجام فعالیت های کشاورزی و دامداری و باغداری و پرورش طیور و زنبور عسل و ماهی و هرگونه حیوان دیگر و صنایع تبدیلی و فرآوری و استفاده از فرآورده های حیوانی و پروتئین های گیاهی و واردات مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم مورد نیاز شرکت و ورود هر نوع دام می باشد. پروژه توسعه ای شرکت: احداث دامداری در شهرستان های دلفان و در گزین و شیروان و همچنین یک پروژه توسعه ای واقع در ضلع شرقی شرکت می باشد.

سهم های

تحلیل شده

×
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 203
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر