ردیف عنوان توضیحات
1 نام شرکتسرمايه گذاري كشاورزي ايران
2 نماد بورسیکورزی
3 سال تاسیس25/11/1376
4 پذیرفته شدن در بورس03/08/1394
5 گروهزراعت و خدمات وابسته
6 محصولات و خدمات
  • کود اوره
  • کود دي آمونيم فسفات
  • بذر ذرت
  • بذر سورگم
  • عدس
  • کود آهن
  • ذرت دامي
  • زعفران
7 سهامداران (عمده)
  • شركت بانك كشاورزي سهامي خاص 7%
  • اتحاديه مركزتعاوني هاي روستايي وكشاورزي ايران 6%

ماهیت کسب و کار شرکت: شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۷۶ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید و در تاریخ ۳ آبان۱۳۹۴ در فرابورس ایران درج گردید. موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری و مشارکت مدنی و حقوقی در امر ایجاد و خرید و توسعه و تکمیل و نوسازی و بازسازی و اداره و بهره‌برداری و اجاره انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی و زمین و ابنیه و ماشین آلات و تجهیزات و ادوات در رشته های کشاورزی و آبیاری و زراعت و باغبانی و صنایع تبدیلی و تکمیلی غذایی و تاسیسات نگهداری دام و طیور و شیلات و نیز فروش و واگذاری موارد یاد شده می باشد. نکات مهم شرکت: آخرین گزارش مالی شرکت مربوط به سال ۱۳۹۷ می باشد که درآمد شرکت در مقایسه با سال های مالی گذشته کاهش یافته بود.

سهم های

تحلیل شده

×
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 203
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر