ردیف عنوان توضیحات
1 نام شرکتملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
2 نماد بورسیزپارس
3 سال تاسیس1366
4 پذیرفته شدن در بورس1397
5 گروهزراعت و خدمات وابسته
6 محصولات و خدمات
 • ذرت بذری
 • لاین کلزای بذری
 • بذر گندم
 • گلرنگ بذری
 • شیر گاو
7 سهامداران (عمده)
 • شركت شهركهاي كشاورزي (38 درصد)
 • شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (34 درصد)
 • شركت مديريت طرح وتوسعه آينده پويا (14 درصد)

موضوع فعالیت:

تهیه و اجرای طرحهای مربوط به امور کشاورزی اعم از زراعت ، دامپروری، پرورش طیور ، آبزیان ، باغداری و تولید محصولات خارج از فصل و گلخانه ای و غیره که برای نیل به این اهداف شرکت بدون حصر مجاز به اقدامات زیر می باشد:

 • ایجاد مرکز تحقیقات و انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقی و تولید بذر و نهال
 • ایجاد تاسیسات و صنایع لازم جهت تولید، تبدیل، فرآوری و توزیع محصولات کشاورزی و غیره
 • سرمایه گذاری و مشارکت متقابل در موسسات و شرکت های داخلی و خارجی

طرحهای توسعه:

 • پروژه تجهیز اراضی به سیستم نوین آبیاری:
 • پروژه 1380 هکتاری:
 • احداث گلخانه در سطح 100 هکتار با میزان سرمایه گذاری 5000000 میلیون ریال فاز اول 20 هکتار با اعتبار 1000000 میلیون ریال (در دست اقدام)
 • گاوداری شیری 1500 راسی مولد با میزان برآورد سرمایه گذاری 765 میلیارد ریال در دست اقدام می باشد.

نکات مهم:

 • عمران اراضی از طریق تامین ، انتقال وتوزیع آب
 •  اجرای پروژهای تولید و محصولات و نهاده های کشاورزی
 • ۳- اجرای پروژه های تبدیلی و تکمیلی محصولات زراعی و دامی
 • ۴- بالا بودن میزان اشتغال مفید و مولد در این منطقه محروم
 • ۵- استفاده از سرمایه های مردمی بانکهای کشور بجای منابع صرفا دولتی
سهم های

تحلیل شده

×
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 203
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر