1. صفحه اصلی
 2. سهام
 3. گروه فلزات اساسی
 4. سهام فگستر

سهام فگستر

ردیف عنوان توضیحات
1 نام شرکتگسترش صنایع روی ایرانیان
2 نماد بورسیفگستر
3 سال تاسیس1384
4 پذیرفته شدن در بورس1400
5 بازاربازار دوم فرابورس
6 موضوع فعالیتتولید ورق و شمش روی
7 گروهفلزات اساسی
8 محصولات و خدمات
 • شمش روی
9 سهامداران (عمده)
 • شرکت زرین معدن آسیا 45.84 درصد
 • شخص حقیقی 13.89 درصد
 • شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران 11.89 درصد
 • شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان 7.89 درصد
 • کد واسط 2 درصد
 • بنیاد نیکوکاری جمیلی 1 درصد
 • شرکت ذوب گران رنگین فلز 1 درصد

تاریخچه شرکت

شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان با نام میکا روی زنجان در سال 1384 به صورت سهامی خاص تاسیس شد. این شرکت در سال 1390 نام خود را به گسترش صنایع روی ایرانیان تغییر داد. و در نهایت در سال 1400 با نماد فگستر در بازار دوم فرابورس پذیرفته و عرضه عمومی شد.

موضوع فعالیت شرکت 

طبق ماده 2 اساسنامه، تولید ورق و شمش روی است. همچنین عمده تأمینکنندگان مواد اولیه اصلی این شرکت، شرکت زرین معدن آسیا به عنوان سهامدار عمده و شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان، شرکت کیمیای زنجان گستران و تهیه و تولید مواد معدنی ایران می باشد.

نکات مهم مربوط به شرکت

بازار محصولت تولیدی این شرکت در فرآیند تولید و فروش از رقابت و حساسیت بالئی برخوردار می باشد. قیمتگذاری محصولت تولیدی این شرکت از قیمت جهانی فلز روی و سرب تبعیت میکند. و مبنای محاسبه قیمت فروش محصولت بازار بورس فلزات لندن )LME )میباشد. و نرخ جهانی فلز روی تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده و فروش محصولت تولیدی شرکت ایفا می کند. و این موضوع هم بر بازار داخل و هم بر بازارهای خارجی تاثیرگذار می باشد. این شرکت تامینکننده مواد اولیه بیش از50 شرکت تولید کننده شمش در داخل کشور بوده و مقادیر دیگری از محصولت نیز به خارج از کشور صادر می گردد.

سهم های

تحلیل شده

×
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 202
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 201
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر