سهام هرمز

ردیف عنوان توضیحات
1 نام شرکتفولاد هرمزگان جنوب
2 نماد بورسیهرمز
3 سال تاسیس1390
4 پذیرفته شدن در بورس1392
5 بازاربازار دوم فرابورس
6 موضوع فعالیتتولیدی بازرگانی
7 گروهفلزات اساسی
8 محصولات و خدمات
  • اسلب
  • سایر موارد فولادی
9 سهامداران (عمده)
  • شركت فولادمباركه 95 درصد

تاریخچه:

شرکت فولاد هرمزگان جنوب سهامی عام ابتدا در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ به صورت یک شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتهای بندرعباس به ثبت رسید و سپس طی صورتجلسه مجمع فوق‌العاده در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۲ نه شرکت سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و سهام شرکت در همان سال در بازار فرابورس ایران پذیرفته گردید.

ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن دوﻣﻴﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻد ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب است که در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎدى ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪنی و ﻓﻠﺰى ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ، اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺳﻮم ﻓﻮﻻد ﻛﺸﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. از ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﻳﻦ ویژگیﻫﺎى اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ آب‌ﻫﺎى ﻧﻴﻠﮕﻮن ﺧﻠﻴﺞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﺎرس ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮسی آﺳﺎن ﺑﻪ آب ﻫﺎى آزاد، ﻧﺰدیکی ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﻋﻈﻴﻢ ﮔﺎز ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ، ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻨﺪرى ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده‌اى و ریلی می‌ﺑﺎﺷﺪ.

شرکت فولاد هرمزگان جنوب

این شرکت تقریبا 30 درصد فروش خود را صادر میکند(اسلب) و از آنجایی که در سال 2019 ایران در رتبه 10 تولید فولاد خام در جهان بود؛ بازار بسیار خوبی را برای این تولید کنندگان ایجاد کرد و فولاد هرمزگان چهارمین تولید کننده فولاد خام (به ترتیب از اول: فولاد مبارکه-فولاد خوزستان-ذوب آهن اصفهان) در ایران است. مواد اولیه مورد نیاز شرکت (مواد معدنی-سنگ آهک-قراضه-آهک هیدراته-ملاس) تماما از بازار داخلی تهیه می شود که باعث میشود مواد اولیه مورد نیاز با ریال خریداری شود و ریسک نرخ ارز برای این شرکت کمتر باشد.

برنامه طرح توسعه شرکت به صورت اجمالی به شرح ذیل می باشد:

  • افزایش ظرفیت فولاد سازي از1.5به 2 میلیون تن در سال
  • ایجاد یک واحد ورق عریض به ظرفیت 2,1 میلیون تن در سال
  • ایجاد یک واحد گازهاي صنعتی به ظرفیت 10هزار نرمال متر مکعب در ساعت
  • احداث سیلوهاي ذخیره آهن اسفنجی به ظرفیت 30هزار تن
  • احداث تصفیه خانه صنعتی والحد احیا

ایجاد واحد سولفوردا جهت واحدهاي موجود و ایند احیا فولاد هرمزگان  

این شرکت از لحاظ مبلغ فروش در بهمن ماه 99 نسبت به بهمن 98 حدودا 173.5 درصد کاهش داشته است. (مبلغ فروش به معنی مقدار وجهی است که درازای فروش کالا دریافت شده است.)

هرمز در 11 ماه اول 99 نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز بیش از 98.5 درصد افزایش مبلغ فروش داشته است.

اعداد در جدول مبلغ فروش بر حسب میلیون ریال است.

درصد تغییر

از ابتدای سال مالی تا دی 98

از ابتدای سال مالی تا دی 99

درصد تغییر

فروش یک ماهه دی 98

فروش یک ماهه دی 99

نام نماد

98.58%

۵۴,۷۸۷,۹۱۹

۱۰۸,۷۹۷,۳۶۹

173.59%

۵,۸۶۷,۷۱۵

۱۶,۰۵۳,۴۶۹

هرمز

 

نماد هرمز از حیث  حجم فروش در بهمن ماه 99 نسبت به بهمن 98 بالغ بر 1 درصد رشد حجم ثبت کرده است. (حجم فروش یعنی تعداد یا مقدار از کالای تولید شده که به فروش رسیده است.)

این شرکت در 11 ماه اول 99 از لحاظ حجم فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل حدودا 27 درصد افت داشته است.

درصد تغییر

از ابتدای سال مالی تا دی 99

از ابتدای سال مالی تا دی 99

درصد تغییر

حجم فروش یک ماهه دی 98

حجم فروش یک ماهه دی 99

نام نماد

-26.87%

1768096

۱,۲۹۳,۰۷۲

1.08%

130153

۱۳۱,۵۵۶

هرمز

 

شرکت هرمز از نظر حاشیه سود خالص 9 ماهه نسبت به دوره مشابه سال گذشته  حدودا 20 درصد رشد را به ثبت رسانده است.

سود(زیان) خالص : به قسمتی از سود فروش که تمام هزینه های تولید و نگهداری از آن کسر شده است،گفته می شود .

حاشیه سود (زیان) خالص: از تقسیم سود(زیان) خالص بر کل درآمد عملیاتی بدست می آید.

درصد تغییر

حاشیه سود خالص 9 ماهه منتهی به 1398/09/30

حاشیه سود خالص 9 ماهه منتهی به 1399/09/30

نام نماد

19.83%

24.15%

43.98%

هرمز

 

سهم های

تحلیل شده

×
سلام، مینا اشرفی هستم

اگر سوالی دارید، خوشحال میشم کمک تون کنم. من صرفا مشاور شما در زمینه استفاده بهتر از وبسایت تیم آموزشی مهندس علیرضا محرابی هستم.

تلفن 021-22021030
تلفن 021-22021040
داخلی 106
موبایل 09026762139
واتساپ Whatsapp
تلگرام Telegram