1. صفحه اصلی
 2. سهام
 3. گروه محصولات غذایی
 4. سهام غمارگ

سهام غمارگ

ردیف عنوان توضیحات
1 نام شرکتمارگارین
2 نماد بورسیغمارگ
3 سال تاسیس1332
4 پذیرفته شدن در بورسفروردین ماه 80
5 بازاربازار دوم فرابورس
6 موضوع فعالیتتولیدی بازرگانی
7 گروهمحصولات غذايی و آشاميدنی به جز قند و شكر
8 محصولات و خدمات
 • روغن نباتی
 • کره
9 سهامداران (عمده)
 • شركت توسعه صنايع بهشهر 70 درصد
 • شركت گروه توسعه اقتصادی رستا 1 درصد

تاریخچه:

شرکت مارگارین در تاریخ 12/10/1332 با نام شرکت مارگارین تاسیس گردیده و به ثبت رسیده است. فعاليت شركت توليد روغن نباتي تصفيه شده با ظـــرفيت اوليه 8 تــن در سه شيـفـت بـوده كه به تدریج تــا سـال 1355 به 20 تـــن در 24 ســاعت رسـيد. در سـال 1357 با راها ندازی اولين طرح تـوسعــه به ظرفـيـت 40 تـن در شبانه روز دسـت یافت و ازآن پس با اجرای طرحهای توسعه تدریجي قــادر گردیــــد تا در سال 1367 ظرفيت توليد روغن بسته بندی شده را به 100 تن در سه شيفت بـرسانـد و با ادامـه این روند و نيز تغييرات در نسبت توليدات روغن جامد و مایع، شركت توانست درسالهای 1372 و 1373 ركورد توليـد 200 تن در 24 ساعت را هم داشته باشد. در پي موافقت وزارت صنایع با طرح توسعه ظرفيـت تولــيد كارخــانه از 200 تن به 400 تن در 24 ساعت عمليات اجرائي آن در سال 1370 آغـاز و طـي سـال 1375 بـه ظرفيت كامـل یعني توليد 400 تن در روغن نباتي بسته بندی شده در 24 ساعت رسيـد. از سال 1378  شــركت در ابتدای تأسيس به عنوان " شركـت سهامي مـارگـارین " به ثبـت رسيـد ولـي در سال 1350 به موجب تصـميـمات متخـذه در مجمع عمومــي فوقالعاده، از شـركت سهامي به شركت سهامـي خــــاص تغيير یافـت و متعاقباً شركت با توجه به حـجـم فعاليتها و ميزان سـرمایه لازم در تـــاریـــخ 19/ 11/1355 به موجب تصویـب مجمع عمومي فوق العاده از " سهامي خاص " به " سهامي عام " تبدیل گردید و در حال حاضر به همــين صورت با رعایت قوانين تجـاری مـربـــوطـه فعـاليـت مي نماید. شـركت مـارگـارین بـعد از انقلاب شكوهمند اسلامي ایران مشمول بند " ب " ماده یـك قـانـون حفـاظـت و توسعه صنـایـع ایــران گردیــد و 32/28 درصـد از كل سهـام شركـت به دولـت تعلـق گرفـت و از تـاریخ 17/4/1359 لغایــت تــاریـخ 20/ 11/ 1371 بمــوجب احـكام صـــادره از طرف سازمان صنایع مـلـي ایــران تـوســط مـدیـران دولــتي اداره ميشد. در تـاریــخ اخـــير مـعـادل 68/63 درصـد از سهام متعلق به سازمان صنایع ملي ایران به شركت توسعه صنایع بهشهــر واگذار شد و بدیـن ترتيب از پــوشش سازمان صنــایع مـلي ایران خارج و توسط مدیران منتخب مجامع عمومـي شركت و بر اساس قانون تجارت اداره ميشود. در تاریخ 25/12/1382 عمده سهام شركت، به شركت صافولا بهشهر انتقال یافت. در تاریخ 25/12/1382 عمده سهام شركت، به شركت صافولا بهشهر )سهامي خاص( انتقال یافت. در تاریخ 23/ 01/1393 تعداد 287637800 سهم معادل 80 درصد از سهام شركت مارگارین توسط سهامدار عمده شركت صافولا بهشهر عرضه و سهام مذكور توسط شركت توسعه صنایع بهشهر خریداری گردید

 

موضوع فعالیت

احداث كارخانه روغن كشي و تصفيه و هيدروژناسيون روغـن و مارگارین سازی و تهيه روغن سالاد و نيز تهيه خوراك دام و تأسيس كارخانه پنبه پاك كني و صابون سازی و صادرات و واردات و همچنـين اقـدام به هــرگـونه عمـليـات مجـاز تـجاری در حـدود مـوضـوع شـركـت كه طـبق قوانين مملكتي مجاز شمرده شود.

 ریسک ها

 • ریسک نوسانات ارز
 • ریسک قیمت نهاده های تولیدی
 • ریسک کاهش قیمت محصولات
 • ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی

برنامه های آینده شرکت

 • خرید و نصب و راهاندازی خط پركني و بستهبندی روغن مایع 2,5 ليتری
 • ایجاد كارگاه صنف و صنعت جهت توسعه خدمات مهندسي محصول
 • انجام فاز دوم و تكميلي سيستم نظارتي و دوربين مداربسته با هدف پوشش كامل شركت
 • تكميل ساختار سازماني و ساماندهي به دفاتر اداری و اجرای خانه داری صنعتي

سهم مطابق با تحلیل قبل در قالب موج F رشدی 90% داشته است و با خاتمه این موج در قالب موج G از الگوی دیامتریک اصلاح قیمتی داشته است. با توجه به ساختار امواج نواحی حمایتی 185 و 155 تومان محل مناسبی برای خاتمه موج کنونی می باشد و شکست کانال نزولی کوتاه مدت تاییدی برای خاتمه موج G خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سهام غمارگ

سهم مطابق با تحلیل قبل تا کنون سود 57 درصدی را به همراه داشته است. با پیشرفت امواج تغییراتی در الگوی کلی رخ داده است و انتظار می رود موج F تا محدوده مقاومتی 400 تومان رشد داشته باشد. ناحیه 250 تومان محل مناسبی جهت ادامه حرکت صعودی فعلی می باشد.

تحلیل تکنیکال سهام غمارگ

این نماد یک الگوی کارشکن را بتازگی خاتمه داده است و در صورت شکست مقاومت پیش رو انتظار رشد تا محدوده 75 درصد تزار فیبو به عنوان پساالگویی را خواهیم داشت.

تحلیل تکنیکال سهم غمارگ

 

 

سهم های

تحلیل شده

×بستن صفحه
پشتیبان فروش(مریم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_17
داخلی 101
پشتیبان فروش(الهام فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبان فروش(سعید کاویانی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_44
داخلی 116
پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 118
پشتیبان فروش(سعید کاویانی)
موبایل 09303960494
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبان فروش(پوریا خضری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 113
پشتیبان فروش(مجید نوری)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 114
پشتیبان فروش(پریسا متولی)
موبایل 09192757633
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @armteam_admin_29
داخلی 106
پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
موبایل 09194198792
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @armteam_admin_33
داخلی 118
پشتیبان فروش(پریسا مولودی)
موبایل 09304890686
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_20
داخلی 117
پشتیبان فروش(داوود فخری)
موبایل 09192353887
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @armteam_admin_27
داخلی 109
پشتیبان فروش(علی صفری)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 103
سبد گردانی(احمد یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
سبدگردانی(فاطمه باقرزاده)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
سبدگردانی(فاطمه باقرزاده)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 205
اطلاعات تماس(دفتر فروش)
تلفن 021-22021030
تلفن 021-22021040
اینستاگرام @alireza.mehrabii
کانال تلگرام @alirezamehrabi_com