1. صفحه اصلی
 2. مقالات بورس
 3. تحلیل بنیادی
 4. نظر حسابرس

نظر حسابرس

نظر حسابرس

در مطلب صورت‌های مالی گفتیم که این گزارش‌ها هر شش ماه یک‌بار توسط یک حسابرس معتبر بررسی می‌شود. موسسه حسابرسی که این گزارشات را بررسی کرده است، نظرات خود را در گزارشی که به عنوان «نظر حسابرس» همراه صورت مالی در تحلیل بنیادی شرکت های بورسی منتشر می‌شود.

 نکاتی در مورد گزارش نظر حسابرس

به صورت کلی، این گزارش از ۹ بخش زیر تشکیل شده است:

 • بند مقدمه
 • بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورت‌های مالی
 • بند مسئولیت حسابرس
 • مبانی اظهار نظر مشروط
 • اظهار نظر مشروط
 • تاکید بر مطالب خاص
 • گزارش در مورد سایر اطلاعات
 • گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 نکاتی در مورد گزارش نظر حسابرس

 بند مقدمه چیست؟

در این بخش موسسه حسابرس، توضیح می‌دهد صورت مالی که بررسی کرده است مربوط به کدام شرکت و چه دوره‌ای است.

 بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورت های مالی

در این بخش حسابرس عنوان می‌کند که هیئت مدیره وظیفه دارد صورت‌های مالی خود را بر اساس قوانین و مقررات و با کنترل دقیق روی درآمد‌ها و هزینه‌ها گزارش کند و هیچ‌گونه تقلب یا اشتباهی در آن وجود نداشته باشد.

 بند مسئولیت حسابرس

در این بخش، مسئولیت‌های حسابرس توضیح داده می‌شود که چگونه و بر اساس چه قوانینی باید این صورت مالی را بررسی کند.

 مبانی اظهار نظر مشروط

در این بند حسابرس توضیح می‌دهد که چه اقداماتی انجام داده است و بر اساس این اقدامات و برخی مقررات در بند بعدی نظرات خود را ارائه می‌کند.

 اظهار نظر مشروط

در این بخش، حسابرس نظر خود را درباره‌ی صورت مالی شرکت ارائه میدهد.

صورت های مالی

 تاکید بر مطالب خاص

در این بخش هم حسابرس، نظرات غیرمشروط خود را درباره صورت مالی ارائه می‌دهد. این بخش از نظر حسابرس، نکات مهمی در خود دارد.

 گزارش در مورد سایر اطلاعات

معمولاً سایر اطلاعات شرکت توسط حسابرس بررسی نمی‌شود. این گزارشات در گزارش تفسیری مدیریت آورده می‌شود و حسابرس وظیفه‌ای برای بررسی آن‌ها ندارد.

 گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

در این بخش حسابرس قوانین و مقررات و قرادادهای شرکت را بررسی می‌کند. بعلاوه به صورت مختصر قراردادها و تصمیمات هیئت مدیره را بررسی می‌کند.

در این باره بیشتر بخوانید

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (آقای کمالی)
موبایل 09933656387
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_11
داخلی 206
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
موبایل 09192353887
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر