1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. تامین کسری بودجه دولت

تامین کسری بودجه دولت

تامین کسری بودجه دولت
لوگو علیرضا محرابی
تامین کسری بودجه دولت
خبرهای بازار بورس

بازگشایی شستا، شرایط بهبود روند بازار را فراهم کرده است. خبرهای مربوط به جابجایی و تغییرات مدیریتی مطرح است طبق گفته رضایی پور مدیرعامل کارگزاری مدبر آسیا، "توقف برخی نمادها به منظور کنترل هیجان بازار به صلاح نیست و توقف نمادهای بزرگی همچون "شستا" و متوقف کردن معاملات سهام عدالت باعث مثبت شدن روند بازار نخواهد بود." وی افزود:" نگرانی بازار ناشی از انتظارات آینده و تامین مالی دولت از بازار سرمایه در حجم بالا موجب عدم اطمینان و خروج نقدینگی از بازار شد." او در ادامه اذعان داشت:"از اینجا به بعد انتظار متعادل شدن روند بازار سرمایه می رود: همچنین خاطرنشان کرد که "افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی برنامه ریزی شده می‌باشد. مدیر باید در مورد این برنامه، گزارش پیشرفت دهد.

متاسفانه در کشور ما برنامه های مدیران اصلا مورد توجه قرار نمی گیرد و مدیران در مورد اقدامات انجام شده در راستای برنامه های از پیش تعیین شده هم، پاسخگو نیستند."

×
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر