1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. توقف برخی از نمادهای معاملاتی

توقف برخی از نمادهای معاملاتی

توقف برخی از نمادهای معاملاتی
لوگو علیرضا محرابی
توقف برخی از نمادهای معاملاتی
خبرهای بازار بورس

امروز نمادهای شرکت های سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (وملی)، پارس سرام (کسرام), لبنیات کالبر (غالبر)، آلومراد (فمراد)، بین المللی توسعه ساختمان (ثاخت)، صنایع جوشکاب یزد (بکاب) و بیمه دانا (دانا) هرسه به دلیل ظن دستکاری در بازار بر اساس تشخیص تشخیص ناظر بازار و به استناد ماده 19 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات، حداکثر تا تاریخ 10 دی ماه متوقف شدند.

بر اساس این ماده از دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار، درصورتی که ناظر به دستکاری قیمت بر اساس خرید یا فروش با استفاده از اطلاعات نهانی مظنون شود، امکان توقف 5 روز کاری نماد وجود دارد. بعد از این 5 روز، نماد معاملاتی با حراج ناپیوسته بازگشایی خواهد شد.

 

 

×
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر