ردیف عنوان توضیحات
1 نام شرکتﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان
2 نماد بورسیوساخت
3 سال تاسیس1375
4 پذیرفته شدن در بورس1377
5 گروهانبوه سازی، املاك و مستغلات
6 محصولات و خدمات
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
 • واسطه‌گریهای مالی و پولی
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
 • بيمه وصندوق بازنشستگی به جز تامين اجتماعي
 • فعاليتهاي کمکی به نهادهای مالی واسط
 • تجارت عمده فروشی به جز وسايل نقليه موتور
 • بانکها و موسسات اعتباری
 • سرمايه گذاريها
 • ساير صنايع
7 سهامداران (عمده)
 • شركت سرمايه گذاری هامون كيش 18 درصد
 • شركت بانك اقتصادنوين 8 درصد
 • شركت سرمايه گذاری صنايع پتروشيمی 8 درصد

تاریخچه:

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران در تاریخ 4/4/1375 در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده است. هدف از تاسیس شرکت جذب سرمایه ها و تجهیز پس انداز ها به طور مستقیم و انبوه سازی و سرمایه گذاری در بازار سرمایه و همچنین راه یابی به بازار بورس اوراق بهادار به طوری که این مهم در تاریخ 28/2/1377 محقق گردیده است.

ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر

ﻫﺪف از ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و اﻧﺒﻮهﺳﺎزي و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راه ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در ﺗﺎرﻳﺦ  1377/2/28 ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .

معرفی شرکت:

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران در سال 1375 در تهران به ثبت رسیده است. هدف از تاسیس شرکت جذب سرمایه ها و تجهیز پس اندازها به طور مستقیم و انبوه سازی و سرمایه گذاری در بازار سرمایه و همچنین راه یابی به بازار بورس بوده بطوریکه این مهم در سال 1377 محقق گردیده است.

موضوع فعالیت:

 • سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای
 • انجام فعالیتهای زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر:
 • خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات
 • خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها
 • انجام مطالعات ، تحقیقات و بررسی های تکمولوژیکی ، فنی ، علمی ، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری
 • تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منایع
 • سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای

 

نماد وساخت از دیدگاه امواج ساختاری بسیار پیچیده ای دارد در حال حاضر نیز ساختار اصلاحی ABC  را به پایان رسانده و بعد از تشکیل یک موج صعودی و رسیدن به هدف های مشخص شده وارد ساختار اصلاحی دوم خواهد شد.

حد ضرر 28859

هدف های قیمتی به ترتیب :

کوتاه مدت : 51447

میان مدت : 57051 - 76802

این سهم صرفا از لحاظ تحلیل تکنیکال بررسی شده است و به معنای خرید و فروش نمی باشد.

 

سهم وساخت به نظر میرسد در یک مثلث خاتمه دهنده در حال حرکت است و اکنون موج E صعودی را آغاز کرده است و پس از آن انتظار نزول سهم میرود مقاومت های پیش رو برای اتمام این صعود سطح 58310 الی 61430 و یا 75000 میباشد.

حد ضرر تحلیل43000 میباشد.

این سهم صرفا از لحاظ تحلیل تکنیکال بررسی شده است و به معنی خرید و فروش نمی باشد.

 

سهم های

تحلیل شده

×
سلام، مینا اشرفی هستم

اگر سوالی دارید، خوشحال میشم کمک تون کنم. من صرفا مشاور شما در زمینه استفاده بهتر از وبسایت تیم آموزشی مهندس علیرضا محرابی هستم.

تلفن 021-22021030
تلفن 021-22021040
داخلی 106
موبایل 09026762139
واتساپ Whatsapp
تلگرام Telegram