ردیف عنوان توضیحات
1 نام شرکتپارس خزر
2 نماد بورسیلخزر
3 سال تاسیس1347
4 پذیرفته شدن در بورس1374
5 گروهماشين آلات و تجهيزات
6 محصولات و خدمات
  • محصولات سرمایشی و گرمایشی
  • محصولات پخت و پز
  • محصولات غذاسازها
7 سهامداران (عمده)
  • شركت سرمايه گذاري پارس توشه (88 درصد)
  • صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كاردان (3 درصد)
  • شخص حقیقی (1 درصد)

تاریخچه:

شرکت در بهمن ماه ۱۳۴۷ با نام شرکت صنعتی پارس توشیبا به منظور ساخت انواع وسایل برقی خانگی تاسیس گردید و در اداره ثبت شرکت‌ها در تهران به ثبت رسید و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹ شرکت سهامی خاص تبدیل و در سال ۱۳۶۱ پس از واگذاری حقوق مالکانه شرکت توشیبا ژاپن نام شرکت به صنعتی پارس خزر تغییر داده شد.در بهمن ماه ۱۳۷۴ نه شرکت سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ بیست و هفتم اسفند ماه همان سال پس از احراز شرایط عضویت سازمان بورس اوراق بهادار تهران در شمار شرکتهای پذیرفته شده در بورس پذیرفته شد.

ﺻﻨﻌﺖ ﻳﺎ ﺻﻨﺎﻳﻌﻰ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ می‌کند.

 ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ وﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت در اﻳﺮان ، و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺎﺧﺖ و ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮق و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ در اﺟﺮاى ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﻛﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ، واردات و ﺻﺎدرات ﻣﻮاد و ﻗﻄﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ. اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ، اﻳﺠﺎد ﺷﻌﺒﻪ و اﻋﻄﺎى ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ، ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ.

موضوع فعالیت:

  •  تولید لوازم خانگی

طرح های توسعه:

  • در زمینه طراحی و تولید محصولات جدید:

پروژه لباسشویی 5/8 کیلویی در دو رنگ، پروژه آبمیوه گیری، پروژه پلوپز، پنکه پایه بلند رعنا، گریل برقی، پروژه های شومینه و پنکه پرو اسمارت با همکاری شرکت پارس زر آسا

  • پروژه احداث کارخانه جدید در شهر صنعتی رشت:

این پروژه شامل احداث، تجهیز و راه اندازی کارخانجات پارس خزر در شهر صنعتی رشت با زیر بنای حدود 25000 متر مربع و تامین و نصب کلیه تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و انتقال کارکنان و امکانات موجود در کارخانه فعلی به کارخانه جدید و نیز احداث، تجهیز و راه اندازی انبار پخش محصول با زیر بنای حدود 7500 متر مربع جهت نگهداری، پخش و توزیع محصولات تولیدی پارس خزر می‌باشد.

سهم های

تحلیل شده

در صورت کند بودن سایت فیلترشکن خود را خاموش کنید
×بستن صفحه
پشتیبان فروش(مریم حسنی)
موبایل 09909400054
موبایل 09909400054
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_17
داخلی 101
پشتیبان فروش(الهام فرامرزی)
موبایل 09101364784
موبایل 09927779006
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبان فروش(علی صفری)
موبایل 09909400064
موبایل 09909400064
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 103
پشتیبان فروش(فائزه تهرانی)
موبایل 09304890560
موبایل 09927779003
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_104
داخلی 104
پشتیبان فروش(پریسا متولی)
موبایل 09192757633
موبایل 09927779005
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @armteam_admin_29
داخلی 106
پشتیبان فروش(ایمان پوراسماعیلی)
موبایل 09927779040
موبایل 09927779040
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @@Armteam_admin_107
داخلی 107
پشتیبان فروش(سارا کیانی)
موبایل 09304890686
موبایل 09927779004
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_20
داخلی 117
پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
موبایل 09194198792
موبایل 09194198792
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @armteam_admin_33
داخلی 118
اطلاعات تماس(دفتر فروش)
تلفن 021-22021030
تلفن 021-22021040
بدون پیش شماره 90001030
اینستاگرام @alireza.mehrabii
کانال تلگرام @alirezamehrabi_com