1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. بحران انرژی در صنایع بورسی

بحران انرژی در صنایع بورسی

بحران انرژی در صنایع بورسی
لوگو علیرضا محرابی
بحران انرژی در صنایع بورسی
خبرهای بازار بورس

تیم مدیریتی وزارت نیرو طی هفته های اخیر زیر فشار افکار عمومی بدلیل نحوه مدیریت تولید و تامین برق بوده اند .

فولاد مبارکه ۳۷ میلیون لیتر ذخیره سوخت مایع برای نیروگاه دارد ... این شرکت در سال قبل ۵۰ روز محدودیت گاز داشته ... از ۴ دی تا ۲۴ بهمن ... و طی این بازه از سوخت مایع مخازن، برق تولید شده است ... در کل نیروگاه همواره در مدار بوده است.

فملی نیز دارای نیروگاه بوده و سال قبل در برخی زمان ها، از سوخت مایع تامین شده است.

امسال وضعیت نیروگاه ها در زمستان بدتر از سال قبل است . تابستان زمان پرکردن سوخت مخازن نیروگاهها بوده و این ذخیره امروز برای مبارکه و ملی مس تنها 10% حجم مخازن است (کمترین رقم چندساله!) ... وضعیت سایر نیروگاههای بزرگ اختصاصی صنایع (2300 مگاوات) نیز چنین میباشد و بحران در کمین است.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 202
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 201
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر