1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. سازمان بورس در فکر جذب طرفداران فوتبال؟

سازمان بورس در فکر جذب طرفداران فوتبال؟

سازمان بورس در فکر جذب طرفداران فوتبال؟
لوگو علیرضا محرابی
سازمان بورس در فکر جذب طرفداران فوتبال؟
خبرهای بازار بورس

شنیده ها حاکی از آن است که سازمان بورس و وزارت ورزش و جوانان قصد عرضه سهام دو باشگاه محبوب کشور یعنی استقلال و پرسپولیس در بورس را در دهه فجر پیش رو دارند.
براساس اخبار، این بخشی از سهام این دو باشگاه پرطرفدار ایرانی قرار است در بورس عرضه شود.
از دهه 80 که موج خصوصی سازی در کشور ایجاد شد، هر از چند گاهی دولت از فروش این دو باشگاه از طریق مزایده خبر می داد که هر بار بنابه دلایلی این مزایده لغو یا بدون نتیجه رها می شد.
این بار اما به نظر عرضه سهام این دو باشگاه در بورس جدی است. براساس بودجه دولت باید بخشی از دارایی های خود را در بازار سرمایه عرضه کند.
نکته حائز اهمیت در عرضه این دو باشگاه این است که در ترازنامه این دو باشگاه، دارایی های خاصی وجود ندارد، منظور ما این است که با توجه به اینکه این دوباشگاه ورزشگاه اختصاصی یا دارایی های خاص دیگری به جز زمین تمرینشان از خود ندارند، در طرف دارایی های شرکت، تنها بخش دارایی های نامشهود است که ارزشمند می باشد اما در طرف بدهی ها با توجه به وضعیت قراردادهای باشگاه با بازیکنان، می تواند سنگینی قابل ملاحظه ای در برابر طرف بدهی ها داشته باشد.
این نکات تنها تحلیل است که بر اساس اطلاعات انجام شده و تحلیل دقیق بنیاد این دو باشگاه تا زمان انتشار گزارشات روی سایت کدال میسر نیست.
نکته دیگر که درباره عرضه این دو شرکت در بورس مهم است، بحث طرفداران و رقابت دیرینه این دو باشگاه با هم است که می تواند دامنه این رقابت و کل کل های طرفداران به بازار هم باز شود و احیانا حتی باعث رفتارهای هیجانی در بازار شود.
هنوز اطلاعات مشخصی از نحوه مقدار و زمان عرضه استقلال یا پرسپولیس وجود ندارد. باتوجه به تجربه ارزشگذاری های اخیر در عرضه اولیه ها که تعدادی از فعالین اعتقاد به ارزشگذاری بالاتر از مقدار سهام آن ها دارند، باید صبر کرد و دید که سهام این دو باشگاه چگونه ارزشگذاری می شود.

×
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر