رشد پنج برابری بازار سرمایه در سال 1399

رشد پنج برابری بازار سرمایه در سال 1399
لوگو علیرضا محرابی
رشد پنج برابری بازار سرمایه در سال 1399
خبرهای بازار بورس


بانک مرکزی شاخص‌ها و نماگرهای بازار اوارق بهادار تهران را در قالب گزارشی انتشار داد. بازار اوراق بهادار، در نیمه نخستین سال 1399، نسبت به سال گذشته، رشدی پنج برابری داشت. بازار اوراق بهادار، شامل مجموع ارزش بازار سهام، بدهی و ارزش صندوق های قابل معامله است. اندازه این بازار نسبت به سال قبل، با رشد چشم‌گیری رو به رو بود. ارزش صندوق های قابل معامله نیز که مربوط به بازارهای بورس، فرابورس، ‌بورس کالا و بورس انرژی است، رشدی 398.5 درصدی را به ثبت رسانید.

در نیمه ابتدایی سال نیز، رشد شاخص کل در بازار بورس اوراق بهادار تهران با رشد 428 درصدی مواجه شد. ارزش بازار سهام نیز رشد ۴۴۳.۵ درصدی داشت. براساس این گزارش، شاخص کل در بازار فرابورس در نیمه نخست سال 99رشد ۳۳۸.۱درصدی را ثبت کرد. همچنین، ارزش بازار سهام فرابورس به رشد ۴۲۲.۳ درصدی رسید. ارزش بازار بدهی فرابورس نیز، در مقایسه با نیمه نخست سال قبل، رشد ۱۵۸.۰درصدی را رقم زد.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر