مجمع عمومی پتروشیمی پردیس

مجمع عمومی پتروشیمی پردیس
لوگو علیرضا محرابی
مجمع عمومی پتروشیمی پردیس
خبرهای بازار بورس

در روز گذشته 25 آذر، مجمع عمومی پتروشیمی پردیس برگزار شد. در این مجمع، سهامداران شرکت تصمیم گرفتند که سود نقدی تقسیمی به ازای هر سهم شپدیس، 680 تومان باشد.

شپدیس با قیمت 10,885 تومانی به مجمع رفت. با تصویب 680 تومان سود تقسیمی، قیمت بازگشایی این سهم 10،025 تومان خواهد بود.

چه شرکت هایی از این تقسیم سود، سود خوبی کسب خواهند کرد؟

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (با نماد پارسان)، شرکت سرمایه گذاری پتروشیمیایی زیرمجموعه هلدینگ غدیر (وغدیر) مالک 68.77% از سهام پتروشیمی پردیس است. این یعنی پارسان مالک 4,126,200,000 سهم از 6 میلیارد سهم شپدیس است. به زبان دیگر، پارسان از سود تقسیمی شپدیس مبلغ 2,805,816,000,000 تومان (معادل 2,805 میلیارد تومان) دریافت خواهد کرد.

براساس صورت مالی 6 ماهه پارسان که در مرداد سال جاری منتشر شد، درآمد این شرکت از سود سهام سرمایه گذاری هایش 2,810 میلیارد تومان بوده است. این یعنی سود تقسیمی شپدیس، حدودا باعث دوبرابر شدن این بخش از صورت مالی پارسان خواهد شد.

این یعنی با صرف نظر از هزینه های شرکت، سود خالص پارسان تا الان تنها با احتساب سود تقسیمی شپدیس و صورت مالی 6 ماهه مبلغی در حدود 5,626 میلیارد تومان است. این یعنی سودسازی پارسان به ازای هر سهمش برابر 140 تومان است.

هلدینگ غدیر (با نماد وغدیر) به عنوان سهامدار اصلی پارسان هم از این تقسیم سود بی بهره نخواهد ماند و بخشی از سود تقسیمی شپدیس به صورت غیر مستقیم به وغدیر خواهد رسید.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر