چراغ سبز مجلس به واردات خودرو

چراغ سبز مجلس به واردات خودرو
لوگو علیرضا محرابی
چراغ سبز مجلس به واردات خودرو
خبرهای بازار بورس

نمایندگان دیروز و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، مقرر کردند حقوق ورودی(تعرفه واردات) خودروهای سواری در سال آینده حداقل به میزان ۸۶ درصد ارزش گمرکی آنها تعیین شود. این اقدام در حالی انجام می‌شود که اولا مجلس مسئول تعیین میزان تعرفه واردات خودرو نیست و در ثانی اصلا از سال ۹۷ واردات خودرو به کشور ممنوع است. از آنجایی که مجلس در طرح ساماندهی خودرو آزادسازی واردات خودرو را نیز گنجاده است، آیا اقدام نامتعارف نمایندگان را می‌توان به معنای چراغ سبز به آزادسازی خودرو دانست؟ همچنین این مصوبه چه ابهاماتی به همراه دارد؟ 

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر