1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. قالیباف اصل استعفا کرد!

قالیباف اصل استعفا کرد!

قالیباف اصل استعفا کرد!
لوگو علیرضا محرابی
قالیباف اصل استعفا کرد!
خبرهای بازار بورس

حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران امروز استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد کرد. وی دلیل خود را فراهم نشدن شرایط اعلامی برای حمایت از صنایع، بازار سرمایه و سرمایه گذاران اعلام کرده است.
وی در این نامه، از تلاش های خود در این سمت شامل تخصیص سهام دولت در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله موسوم به etf دولتی (همان صندوق های دارا و پالایش یکم) و همچنین آزادسازی سهام عدالت یاد کرده است.
وی در این نامه قید کرده است که به دلیل اقدامات سیاسی و ورود غیر حرفه ای و بیش از حد مسئولین به مباحث بازار سرمایه و همچنین افت شاخص بورس نمی تواند به مسئولیت خود ادامه دهد.
قالیباف اصل در گذشته هم درخواست استعفا کرده بود که با این درخواست موافقت نشد.
رئیس سازمان بورس بر اساس قانون باید استعفای خود را تقدیم شورای عالی بورس به ریاست وزیر اقتصاد تقدیم کند و تصمیم وزیر اقتصاد در قامت ریاست این نهاد است که به مصوبات آن قدرت اجرایی می دهد.

×
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر