1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. دهک های پایین جامعه، منتظر تایید شورای نگهبان

دهک های پایین جامعه، منتظر تایید شورای نگهبان

دهک های پایین جامعه، منتظر تایید شورای نگهبان
لوگو علیرضا محرابی
دهک های پایین جامعه، منتظر تایید شورای نگهبان
خبرهای بازار بورس

سهام عدالت در سال های 85-86 و در دروه ریاست جمهوری احمدی نژاد واگذار شد. در این طرح، واگذاری بخشی از سهام دولت بین دهک های پایین جامعه انجام شد. با اینکه این طرح در آن سال ها انجام شد، برخی از دهک های پایینی جامعه مثل افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از این طرح جا مانده اند.

بر اساس آمارهای مجلس، حدودا 3,500,000 نفر از افراد دهک های پایین جامعه از این طرح جا مانده اند. بر این اساس مجلس تصمیم گرفت تا طرحی برای این افراد آماده کند. حالا این افراد باید منتظر تایید شورای نگهبان باشند تا درصورت تایید، واگذاری سهام عدالت به آن ها انجام شود.

هدف این طرح، شش دهک پایین جامعه هستند و مجلس در انتظار تایید شورای نگهبان برای تخصیص سهام عدالت به آنها است.

در آخرین بررسی ها، ارزش سهام عدالت 500 هزارتومانی به 11 میلیون و 33 هزار تومان رسیده است. تخصیص سهام عدالت به این افراد می تواند مرهمی بر روی زخم های آنان باشد.

 

×
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر