تاثیر نفت در تامین بودجه دولت

تاثیر نفت در تامین بودجه دولت
لوگو علیرضا محرابی
تاثیر نفت در تامین بودجه دولت
خبرهای بازار بورس

نرخ ارز زیر قیمت تعادلی قرار می‌گیرد؟

به نظر می‌رسد که کسری بودجه امسال حتی با فروش دو و نیم میلیون بشکه نفت هم به این آسانی جبران نشود. کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؟

علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی از یک روند ۵۰ ساله یاد کرد و گفت: هیچ تفاوتی وجود ندارد که دو و نیم میلیون بشکه نفت صادر کنیم یا اینکه درآمد نفتی نداشته باشیم، چراکه بودجه بسته شده و همین موضوع، بانک مرکزی و دولت را مکلف به چاپ پول برای جبران کسری بودجه می‌کند.در نهایت ارز پاشی باعث می‌شود که نرخ ارز، زیر قیمت تعادلی قرار گیرد و بیماری هلندی ایجاد شود. 

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر