1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. مرحله دوم تزریق منابع صندوق توسعه ملی

مرحله دوم تزریق منابع صندوق توسعه ملی

مرحله دوم تزریق منابع صندوق توسعه ملی
لوگو علیرضا محرابی
مرحله دوم تزریق منابع صندوق توسعه ملی
خبرهای بازار بورس

براساس گفته های مرتضی شهید زاده، مدیرعامل صندوق توسعه ملی، در مرحله دوم ورود صندوق توسعه ملی ایران به بازار سرمایه برای حفاظت از سرمایه سهامداران خرد و تثبیت اوضاع کنونی بازار سرمایه،تا پایان سال اجرایی خواهد شد.

براساس طرح تزریق منابع صندوق توسعه ملی، قرار است 2,500 میلیارد تومان از ذخایر صندوق وارد بازار سرمایه شود. این منابع در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار خواهد گرفت.

در مرحله قبل، 1,000 میلیارد تومان از منابع این صندوق در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار گرفت.

×
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر