1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش
لوگو علیرضا محرابی
پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش
خبرهای بازار بورس

صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش قصد دارد واحدهای سرمایه گذاری خود را از طریق فرابورس پذیره نویسی کند.

موضوع فعالیت این صندوق سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده بانکی می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است.

مسئول این صندوق، شرکت سبد گردانی کوروش است. این صندوق از روز 23 تا 27 دی با نماد زرین قابل پذیره نویسی است.

نحوه و مشخصات پذیره نویسی 

شبکه پذیره نویسی شبکه کارگزاری های عضو فرابورس ایران
نحوه پذیره نویسی پذیره نویسی به قیمت ثابت و معادل ارزش مبنا
ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری 10,000 ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذایر ممتاز 1,000,000 واحد
حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی 9,000,000 واحد
حداکثر تعداد واحد های سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی 99,000,000 واحد
تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل انتشار  100,000,000

چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیره نویسی قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکیل و وجوه مربوطه تامین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد. مگر آن که به درخواست مدیر صندوق، موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل پذیه نویسی اخذ گردد.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 203
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر