لغو پروتکل الحاقی

لغو پروتکل الحاقی

گروسی پس از بازگشت از ایران:

متأسفانه پروتکل الحاقی لغو می‌ شود، اما تعداد بازرسان کاهش نمی‌ یابدبعد از مذاکرات و مشورت‌ های فشرده با ایران به نتایج بسیار مثبتی رسیدیم. اساسا آنچه توافق کردیم، عبارتست از اینکه ایران همچنان برنامه نظارت بر فعالیت‌ های هسته‌ ای را ادامه دهد آژانس همچنان برای سه ماه فعالیت‌ های راستی‌ آزمایی خود را ادامه می‌ دهداین تفاهم فنی ما را به جایی می‌ رساند که مذاکرات سیاسی انجام شودمتأسفانه پروتکل الحاقی لغو خواهد شد، اما ما روی یک ترتیبات خاص دو طرفه تفاهم کردیم که بتوانیم، از این دوران پلی بزنیم.

به حفظ نظارت خوددسترسی ما کمتر خواهد شد اما آن سطح از نظارت خود را که نیاز داشتیم، با این توافق حفظ کردیم. در واقع به یک راه حل موقت رسیدیم.آنچه تغییر می‌کند بازه زمانی فعالیت‌ های آژانس خواهد بود، اما تعداد بازرسان کاهش نمی‌ یابد و بازرسی‌ های سرزده امکان‌ پذیر است.

×
سلام، مینا اشرفی هستم

اگر سوالی دارید، خوشحال میشم کمک تون کنم. من صرفا مشاور شما در زمینه استفاده بهتر از وبسایت تیم آموزشی مهندس علیرضا محرابی هستم.

تلفن 021-22021030
تلفن 021-22021040
داخلی 106
اشتراک گذاری این صفحه