لغو پروتکل الحاقی

لغو پروتکل الحاقی
لوگو علیرضا محرابی
لغو پروتکل الحاقی
خبرهای بازار بورس

گروسی پس از بازگشت از ایران:

متأسفانه پروتکل الحاقی لغو می‌ شود، اما تعداد بازرسان کاهش نمی‌ یابدبعد از مذاکرات و مشورت‌ های فشرده با ایران به نتایج بسیار مثبتی رسیدیم. اساسا آنچه توافق کردیم، عبارتست از اینکه ایران همچنان برنامه نظارت بر فعالیت‌ های هسته‌ ای را ادامه دهد آژانس همچنان برای سه ماه فعالیت‌ های راستی‌ آزمایی خود را ادامه می‌ دهداین تفاهم فنی ما را به جایی می‌ رساند که مذاکرات سیاسی انجام شودمتأسفانه پروتکل الحاقی لغو خواهد شد، اما ما روی یک ترتیبات خاص دو طرفه تفاهم کردیم که بتوانیم، از این دوران پلی بزنیم.

به حفظ نظارت خوددسترسی ما کمتر خواهد شد اما آن سطح از نظارت خود را که نیاز داشتیم، با این توافق حفظ کردیم. در واقع به یک راه حل موقت رسیدیم.آنچه تغییر می‌کند بازه زمانی فعالیت‌ های آژانس خواهد بود، اما تعداد بازرسان کاهش نمی‌ یابد و بازرسی‌ های سرزده امکان‌ پذیر است.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر