1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. محکومیت خودروسازان

محکومیت خودروسازان

محکومیت خودروسازان
لوگو علیرضا محرابی
محکومیت خودروسازان
خبرهای بازار بورس

چندی پیش شکایتی از خودروسازان داخلی شکل گرفت که گویای مسائلی چون: دیرکرد تحویل، گرانفروشی و تحویل ماشین کارکرده به جای ماشین صفر توسط خودرو سازان داخلی بود.
از مجموع شکایت ها، تقریبا 2000 پرونده به ارزش 84 میلیارد تومان محکوم شدند و الباقی در حال بررسی هستند. شرکت های خودروسازی تحریم ها را علت اصلی برای رعایت نکردن تعهدات خود عنوان کردند.
عواقب این شکایت ها و پرداخت غرامت ها می تواند موجب کم شدن سود شرکت های خودرویی و یا بیشتر شدن زیان انها شود.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر