1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. تداوم دامنه نوسان نامتقارن

تداوم دامنه نوسان نامتقارن

تداوم دامنه نوسان نامتقارن
لوگو علیرضا محرابی
تداوم دامنه نوسان نامتقارن
خبرهای بازار بورس

هیچ مذاکره جدی در خصوص تغییر دامنه نوسان نامتقارن در جریان نیست

محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس در خصوص رفع محدودیت دامنه نوسان به خبرنگار بورس ۲۴ گفت:

«دامنه نوسان نامتقارن فعلا برداشته نمی‌شود و تصمیمی در خصوص دامنه نوسان گرفته نشده است.»

ابراهیمی سروعلیا، عضو هیات مدیره سازمان بورس نیز گفت:«با توجه به این که هفته گذشته جلسه شورای عالی بورس برگزار شد، در شورا در این خصوص صحبت نشده است. وی افزود: فعلا برنامه سازمان ، حفظ  دامنه نوسان طبق شرایط قبل است.»

×
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر