1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. پایان دعوای بودجه 1400 با نفت 60 دلاری؟

پایان دعوای بودجه 1400 با نفت 60 دلاری؟

پایان دعوای بودجه 1400 با نفت 60 دلاری؟
لوگو علیرضا محرابی
پایان دعوای بودجه 1400 با نفت 60 دلاری؟
خبرهای بازار بورس

میزان درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده در بودجه 1400 عامل اصلی جنجالی شدن بحث بودجه در مجلس شورای اسلامی و رد و ارجاع آن به دولت عنوان می شود. دولت میزان صادرات را 2.3 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته بود و مجلس این رقم را غیر منطقی می دانست.

این در حالی است که با رشد 50 درصدی قیمت نفت و رسیدن آن از 40 دلار عنوان شده در بودجه به 60 دلار برآوردهای درآمدی دولت حتی با میزان صادراتی که از نظر مجلس واقع بینانه است، قابل تحقق خواهد بود. بنابراین نفت 60 دلاری می تواند نقطه پایانی بر دعواهای بودجه ای دولت و مجلس بر سر درآمدهای نفتی بگذارد.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر