1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. جلسه سازمان بورس با فولادی ها

جلسه سازمان بورس با فولادی ها

جلسه سازمان بورس با فولادی ها
لوگو علیرضا محرابی
جلسه سازمان بورس با فولادی ها
خبرهای بازار بورس

 محمدعلی دهقان دهنوی رييس سازمان بورس در نشست با مديران فولادى كشور گفت: شما مديران صنعت فولاد كشور، وكيل ميليون ها سهامدار عدالت هستيد و بايد از حقوق آنها دفاع كنيد كه خوشبختانه اين اراده و رويكرد هم اكنون برقرار شده است.

رييس سازمان بورس تاكيد كرد: تقريبا ٩٠ درصد جمعيت كشور به طور مستقيم و غيرمستقيم با سهام عدالت در ارتباط هستند و قطعا بايد از منافع آنها دفاع كرد.

دهقان دهنوی به بورس كالا اشاره كرد و افزود: هر گونه دخالت در قيمت كالاها از جمله فولاد در بورس، شفافيت را كاهش مى دهد و عدالت را نقض مى كند؛ از اين رو سازمان بورس براساس قانون، اجازه قيمت گذاري دستورى را نمى دهد كه خوشبختانه تعامل بسيار مطلوبي با وزارت صمت و شخص وزير صمت ايجاد شده است.

رييس سازمان بورس گفت: هفته گذشته با معاون جديد معدنى وزير به مجلس رفتيم و خوشبختانه مسيرى روشن و اتفاق هاي مثبتى در حوزه فولاد در حال تحقق است.

×
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر