1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. نمایندگان مجلس نتوانستند روی بودجه تصمیم گیری کنند

نمایندگان مجلس نتوانستند روی بودجه تصمیم گیری کنند

نمایندگان مجلس نتوانستند روی بودجه تصمیم گیری کنند
لوگو علیرضا محرابی
نمایندگان مجلس نتوانستند روی بودجه تصمیم گیری کنند
خبرهای بازار بورس

امروز از ساعت 7:30 جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه دولت در سال آینده شروع شد. براساس سخنان سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، این جلسه با سخنان مخالفان و موافقان لایحه ادامه پیدا کرد. بحث موافقان و مخالفان در این جلسه، بر سر فرصت تاریخی مجلس برای اصلاح بودجه و بازگذاشتن مسیر درآمد و هزینه توسط دولت در بودجه بوده است.

از آنجایی که دولت و اکثریت مجلس از دو جناح سیاسی متفاوت سپهر سیاسی ایران هستند و انتخابات ریاست جمهوری سال آینده برگزار می شود و در واقع این آخرین بودجه ای است که دولت حاضر به مجلس پیشنهاد می کند و اولین بودجه ای است که مجلس حاضر باید آن را تصویب کند، حساسیت ها و همچنین اصطکاک روی این لایحه بالا است.

در انتهای جلسه، نمایندگان روی لایحه رای گیری نداشتند و تصویب و بررسی های بیشتر لایحه بودجه، به جلسات بعدی موکول شد.

×
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر