دولت برای اجرای بودجه 99 از بانک مرکزی استقراض نکرده است

دولت برای اجرای بودجه 99 از بانک مرکزی استقراض نکرده است
لوگو علیرضا محرابی
دولت برای اجرای بودجه 99 از بانک مرکزی استقراض نکرده است
خبرهای بازار بورس

وزیر اقتصاد: دولت یک ریال برای اجرای بودجه ۱۳۹۹ از بانک مرکزی استقراض نکرده است.

به گزارش ایرنا ، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی روز دوشنبه در واکنش به خبر چاپ پول توسط بانک مرکزی در سال گذشته و استقراض دولت از این بانک برای اجرای قانون بودجه ۱۳۹۹ گفت:

دولت یک ریال برای اجرای بودجه ۱۳۹۹ از بانک مرکزی استقراض نکرده است و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده و در مقابل پول تزریق کرده است.

بانک مرکزی ارز را از بازار خریداری کرده و در ازای آن به دستگاه‌هایی که باید از آن محل پول واریز می‌کرده، وجوهی را پرداخت کرد.

براین اساس موضوع کاملا متفاوت از این است که بگوییم دولت برای تامین مالی خود از بانک مرکزی استقراض کرده و این ۲ موضوع ماهیتی کاملا متفاوت دارند. 

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر