1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. مهم از کمیسیون مشترک برجام

مهم از کمیسیون مشترک برجام

مهم از کمیسیون مشترک برجام
لوگو علیرضا محرابی
مهم از کمیسیون مشترک برجام
خبرهای بازار بورس

رئیس جلسه کمیسیون مشترک برجام: در کاری بسیار سخت، تفاهم کلی حاصل شد

 انریکو مورا رئیس کمیسیون مشترک برجام در صفحه توییتر نوشت: 

پس از مذاکرات سخت ، ما به تفاهمی کلی در کمیسیون مشترک دست یافتیم. 

پیشرفت حاصله در بخشی سخت از موضوع صورت گرفته است. ما حالا باید بر روی جزئیات کار کنیم.  

مهم است که همه متعهد به اهداف واحدی هستیم که عبارتند از بازگشت آمریکا به برجام و اجرای کامل آن.

عراقچى: به نظر مى‌رسد تفاهم جديدى در حال شكل‌گيرى است

×
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر