در برجام فقط عمل ملاک است

در برجام فقط عمل ملاک است
لوگو علیرضا محرابی
در برجام فقط عمل ملاک است
خبرهای بازار بورس

رهبر معظم انقلاب:

درباره برجام زیاد صحبت کرده ام. امروز تنها یک کلمه بگویم: عمل.

ما حرف و وعده خوب خیلی شنیده ایم که در عمل نقض شده و حتی ضد آن عمل شده است. اینبار فقط عمل. عمل ببینیم ما هم عمل میکنیم حرف و وعده فایده ای ندارد.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر