1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. عرضه اولیه شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

عرضه اولیه شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

عرضه اولیه شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
لوگو علیرضا محرابی
عرضه اولیه شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
خبرهای بازار بورس

عرضه اولیه شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن در راه است. این شرکت در بهمن سال 1398 با نماد وکبهمن در گروه سرمایه کذاری ها و در فرابورس پذیرش شده است.

وکبهمن از زیر مجموعه های بانک سینا (با نماد وسینا) است. وکبهمن کارکردی مثل وسپهر که شرکت سرمایه گذاری بانک صادرات است را برای بانک سینا دارد. این شرکت وظیفه مدیریت سرمایه گذاری های این بانک در بورس و خارج از بورس را برعهده دارد.

براساس مصاحبه یکی از اعضای هیئت مدیره بانک سینا، قرار است به زودی 20% از سهام این شرکت عرضه اولیه شود. شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن مالک 9% از بیمه پارسیان (با نماد پارسیان) و حدودا 8% سهامدار فولاد جنوب کیش (با نماد کاوه) است. بعلاوه شرکت مالک 4% از سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (با نماد وساخت)، 4.3% از شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (با نماد زمگسال) است.

انتظار داریم عرضه اولیه این سهام در فرابورس ایران، باعث افزایش سودآوری بانک سینا شود و این امر باعث شود توجهات زیادی را به سمت این بانک جلب کند.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 201
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر