عرضه اولیه شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

عرضه اولیه شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
لوگو علیرضا محرابی
عرضه اولیه شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
خبرهای بازار بورس

عرضه اولیه شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن در راه است. این شرکت در بهمن سال 1398 با نماد وکبهمن در گروه سرمایه کذاری ها و در فرابورس پذیرش شده است.

وکبهمن از زیر مجموعه های بانک سینا (با نماد وسینا) است. وکبهمن کارکردی مثل وسپهر که شرکت سرمایه گذاری بانک صادرات است را برای بانک سینا دارد. این شرکت وظیفه مدیریت سرمایه گذاری های این بانک در بورس و خارج از بورس را برعهده دارد.

براساس مصاحبه یکی از اعضای هیئت مدیره بانک سینا، قرار است به زودی 20% از سهام این شرکت عرضه اولیه شود. شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن مالک 9% از بیمه پارسیان (با نماد پارسیان) و حدودا 8% سهامدار فولاد جنوب کیش (با نماد کاوه) است. بعلاوه شرکت مالک 4% از سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (با نماد وساخت)، 4.3% از شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (با نماد زمگسال) است.

انتظار داریم عرضه اولیه این سهام در فرابورس ایران، باعث افزایش سودآوری بانک سینا شود و این امر باعث شود توجهات زیادی را به سمت این بانک جلب کند.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر