1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. نتیجه عرضه اولیه‌های این هفته

نتیجه عرضه اولیه‌های این هفته

نتیجه عرضه اولیه‌های این هفته
لوگو علیرضا محرابی
نتیجه عرضه اولیه‌های این هفته
خبرهای بازار بورس

در هفته‌ی گذشته، دو شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (با نماد سهام وکبهمن) و شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (با نماد سهام بوعلی) در بورس عرضه اولیه شدند.

معرفی اجمالی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن، مدیریت سرمایه های بانک سینا (با نماد سهام وسینا) را برعهده دارد و از زیرمجموعه‌های این بانک و بنیاد مستضعفان شمرده می‌شود.

معرفی اجمالی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، از پتروشیمی های آروماتیک ساز است و از زیرمجموعه های هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس (با نماد سهام فارس) است.

عرضه اولیه وکبهمن و بوعلی چه شد؟

در عرضه اولیه وکبهمن، تعداد 250 میلیون سهم از این شرکت با قیمت 14,484 ریال عرضه شد. به هر کد بورسی، 56 عدد از این سهم رسید. یعنی برای این عرضه اولیه هرکد مبلغ 80 هزارتومان صرف خرید این عرضه اولیه کرده است.

بعلاوه در عرضه اولیه بوعلی، تعداد 420 میلیون سهم از این شرکت با قیمت 41,430 ریال عرضه شد. در این عرضه به هر کد بورسی 78 عدد سهم به ارزش 320 هزارتومان، از سهام این شرکت رسیده است.

 

×
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر