1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. باز هم افزایش سرمایه سنگین از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

باز هم افزایش سرمایه سنگین از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

باز هم افزایش سرمایه سنگین از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
لوگو علیرضا محرابی
باز هم افزایش سرمایه سنگین از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
خبرهای بازار بورس

بعد از آن که وهور توانست افزایش سرمایه 1554 درصدی خود را ثبت کند، این بار نوبت پتایر است که 3350 درصد از محل مازاد تجدیدارزیابی دارایی افزایش سرمایه دهد.

پتایر قصد دارد از این افزایش جهت اصلاح ساختار مالی خود استفاده کند. پتایر در گروه لاستیک و پلاستیک فعالیت می کند و انتظار می رود این افزایش سرمایه برای سهامداران جذاب باشد.

 

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر