1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. دولت به فکر رفع مشکلات بورس

دولت به فکر رفع مشکلات بورس

دولت به فکر رفع مشکلات بورس
لوگو علیرضا محرابی
دولت به فکر رفع مشکلات بورس
خبرهای بازار بورس

آقای واعظی در مصاحبه ای گفته است:

روند بورس در همه جا به همین شکل است و بالا و پایین در بورس طبیعی است. بورس هیچوقت روند ثابت نداشته است.

خواهش ما این است که بورس را به دولت و مسئولین مربوطه بسپارند. همه ی مسئولین مرتبط با این موضوع در حال برنامه ریزی برای رفع مشکلات بورس هستند. ما به آینده بورس امیدواریم.

نقش دولت برای بورس حمایتی است و ما از بورس با برنامه ریزی حمایت میکنیم.

 

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس: برای ما محرز شده که دخالت های رئیس جمهور بورس را به این وضعیت نابسامان کشانده است. امه‌ای را به صورت محرمانه ارسال کردیم و گفتیم که همه حوادث متوجه شماست.

نتیجه ی همه ی این گفت و گو ها تا اینجا اصلاح 50 درصدی شاخص کل بوده است.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر