1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. رکوردشکنی فروش اوراق بدهی

رکوردشکنی فروش اوراق بدهی

رکوردشکنی فروش اوراق بدهی
لوگو علیرضا محرابی
رکوردشکنی فروش اوراق بدهی
خبرهای بازار بورس

برنامه جبران کسری بودجه محقق شد

در آخرین هفته از فروش اوراق بدهی دولتی، حجم فروش و نرخ سود این اوراق به شکل چشم‌گیری در دو بازار بین بانکی و بورس افزایش یافته است. به طوریکه یکی از بیشترین حجم فروش اوراق بدهی با بیشترین نرخ سود از ابتدای سال این هفته رقم خورده است. نرخ سود اوراق در بورس به بیش از سقف دالان(22 درصد) رسیده است.فروش این هفته موجب شد که برنامه دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه از طریق فروش اوراق بدهی به طور کامل عملی شود.

×
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر