1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. پاسخ قطعی روحانی به برجام

پاسخ قطعی روحانی به برجام

پاسخ قطعی روحانی به برجام
لوگو علیرضا محرابی
پاسخ قطعی روحانی به برجام
خبرهای بازار بورس

روحانی: برجام همین توافق است؛ اگر می‌خواهند بیایند، نمی‌خواهند هم بروند دنبال زندگی‌شان....

رییس‌جمهوری: هیچ بندی از برجام عوض‌ نخواهد شد و هیچ فردی هم به برجام اضافه نخواهد شد؛ ۲+۵ یا ۳+۵ نخواهد شد. برجام همین توافق است؛ اگر می‌خواهند بیایند، نمی‌خواهند هم بروند دنبال زندگی‌شان!!!

 

‏امریکایی‌ها بدانند که تا امروز ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ هستند؛ مدام بحث برجام نکنند.

 ما از برجام خارج نشدیم که بخواهیم برگردیم؛ روی ۷ صندلی نشستیم یکی دچار جنون ادواری شد و رفت بیرون؛ به بقیه چه ربطی دارد؟! امریکایی‌ها باید به قطعنامه ۲۲۳۱ برگردند. هر حسن نیتی دیدیم پاسخش حسن نیت خواهد بود؛ اگر اقدام عملی دیدیم پاسخ ما هم اقدام عملی خواهد بود.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 202
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر