پاسخ قطعی روحانی به برجام

پاسخ قطعی روحانی به برجام
لوگو علیرضا محرابی
پاسخ قطعی روحانی به برجام
خبرهای بازار بورس

روحانی: برجام همین توافق است؛ اگر می‌خواهند بیایند، نمی‌خواهند هم بروند دنبال زندگی‌شان....

رییس‌جمهوری: هیچ بندی از برجام عوض‌ نخواهد شد و هیچ فردی هم به برجام اضافه نخواهد شد؛ ۲+۵ یا ۳+۵ نخواهد شد. برجام همین توافق است؛ اگر می‌خواهند بیایند، نمی‌خواهند هم بروند دنبال زندگی‌شان!!!

 

‏امریکایی‌ها بدانند که تا امروز ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ هستند؛ مدام بحث برجام نکنند.

 ما از برجام خارج نشدیم که بخواهیم برگردیم؛ روی ۷ صندلی نشستیم یکی دچار جنون ادواری شد و رفت بیرون؛ به بقیه چه ربطی دارد؟! امریکایی‌ها باید به قطعنامه ۲۲۳۱ برگردند. هر حسن نیتی دیدیم پاسخش حسن نیت خواهد بود؛ اگر اقدام عملی دیدیم پاسخ ما هم اقدام عملی خواهد بود.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر