1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. چند درصد از منابع فسیلی جهان در ایران است

چند درصد از منابع فسیلی جهان در ایران است

چند درصد از منابع فسیلی جهان در ایران است
لوگو علیرضا محرابی
چند درصد از منابع فسیلی جهان در ایران است
خبرهای بازار بورس

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارشی جدید اعلام کرد: ایران در سال میلادی ۲۰۲۰ به دلایلی چون افت اقتصاد جهانی در نتیجه شیوع کرونا و تحریم ها ، روزانه کمتر از دو میلیون بشکه نفت تولید کرد که پایین ترین رقم طی ۴۰ سال اخیر است.

 براساس این گزارش، ایران ذخایر نفت و گاز طبیعی فراوانی دارد که در پایان سال گذشته شامل ۲۵ و ۱۲ درصد از ذخایر نفت خاورمیانه و جهان بود.

3 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 203
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر