ردیف عنوان توضیحات
1 نام شرکتبیمه دانا
2 نماد بورسیدانا
3 سال تاسیس1353
4 پذیرفته شدن در بورسمرداد ماه 1389
5 گروهبیمه و صندوق بازنشسنگی به جز تامین اجتماعی
6 محصولات و خدمات
 • بیمه درمان
 • بیمه ثالث
 • بیمه حوادث
 • بیمه بدنه خودرو
 • بیمه آتش سوزی
 • بیمه باربری
7 سهامداران (عمده)
 • شركت سرمايه گذاري صباتامين (5/6 درصد)
 • شركت سرمایه گذاری استان تهران (4 درصد)
 • صندوق بازنشستگي كشوري (5/3 درصد)

موضوع فعالیت:

 • انجام عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع رشته‌های بیمه زندگی و غیر زندگی
 • تحصیل پوشش بیمه‌های اتکایی از داخل و یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه‌های صادره
 • قبول بیمه‌های اتکایی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی

 برنامه های آینده:

 • افزایش سهم بازار با توجه به رشد 100 درصدی بودجه عملیاتی سال 1398 در قیاس با سال 1397
 • افزایش سهم بیمه‌های کشتی و هواپیما در سبد پورتفو
 • حفظ روند کنترل ضرایب خسارت با ارائه نرخ کارشناسی و ارزیابی ریسک مناسب با رویکرد افزایش سود عایدی شرکت  در رشته‌های این مدیریت
 • افزایش سهم میزان بیمه نامه‌های باربری داخلی به منظور مقابله با اثرات تحریم
 • اجرایی نمودن فرآیند کد یکتای بیمه مرکزی در رشته‌های بیمه باربری داخلی، وارداتی و صادراتی

 

بیمه دانا دو موج بزرگ را به پایان رسانده و در حال حاضر در اصلاح این امواج هستیم ولی نکته قابل توجه این است که رفتار این نماد در ساختارهای اصلاحی خیلی شارپی میباشد و همینطور برگشت خوبی هم دارد اکنون نیز در همین نوع اصلاح قرار داریم که موج های AB به پایان رسیده و در انتهای موج C هستیم 2 ناحیه حمایتی معتبر در محدوده 5216 و بعدی در قیمت 4734 میباشد که انتظار می روید چرخش قیمت را از این نواحی صورت گیرد.

کوتاه مدت : 7167 

میان مدت : 9458

 

این سهم صرفا از لحاظ تحلیل تکنیکال بررسی شده است و به معنای خرید و فروش نمی باشد. 

 

 در صورت حفظ حمایت 500 تومان هدف 900 الی 1000 تومان را دارد.

 این سهم صرفا از لحاظ تحلیل تکنیکال بررسی شده است و به معنی خرید و فروش نمی باشد.

 

سهم های

تحلیل شده

×
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر