بررسی و تجزيه و تحليل روش های تامين مالی شركت ها

بررسی و تجزيه و تحليل روش های تامين مالی شركت ها

تامین مالی شرکت ها به این معنا است که سرمایه ی مورد نیاز خود را از راه های مختلف تامین کنند.

<<تامین مالی برای شرکت ها خیلی مهم است، زیرا بسیاری از پروژه ها برای اجرا و تدام اجرا، نیازمند سرمایه هستند و برای پیشرفت یک شرکت، تامین سرمایه پروژه هایش امری حیاتی به شمار می اید.>>

  • پروژه های یک شرکت میتواند شامل طرح توسعه ای ها و سرمایه گذاری ها و یا تعمیرات قسمتی از کارخانه و... باشد.
  • راه های تامین مالی برای شرکت ها زیاد است ولیکن بسته به شرایط باید بهترین راه انتخاب شود.
  • بخش تامین مالی در هر شرکت وظیفه دارد که برای اجرا یا پیشبرد هدف، مقدار سرمایه لازم را محاسبه کند و منابع مالی برای تامین را شناسایی و معرفی کنند.

تامین مالی به صورت کلی از دو محل انجام می شود:

تامین مالی داخلی

تامین مالی سرمایه مورد نیاز از عوامل داخل شرکت را تامین مالی داخلی می گویند. مثلا یک شرکت به x مقدار سرمایه نیاز دارد و از محل سود سهام فروخته شده این سرمایه را شناسایی میکند.

تامین مالی داخلی از 3 محل انجام می شود:

تامین مالی از افزایش سرمایه

در این روش از تامین، شرکت با افزایش سرمایه از محل های: صرف سهام و آورده نقدی با رعایت حق تقدم، مقدار وجه مورد نیاز برای پروژه تعریف شده را بدست می اورد.

تامین مالی فروش دارایی

بعضی مواقع شرکت با فروش زمین یا ساختمان یا حتی ماشین الات، سرمایه مورد نیاز خود را تهیه میکند.

تامین مالی از موسس ها

موسسان شرکت خودشان سرمایه مورد نیاز را تهیه میکنند و به نسبت آورده، سهم خود را در شرکت تغییر میدهند.

تامین مالی خارجی

تامین مالی از هر محلی خارج از شرکت را، تامین مالی خارجی میگویند. عام ترین مثال تامین مالی خارجی را میتوان وام دانست. تامین مالی خارجی را تامین مالی مبتنی بر بدهی هم می نامند؛ با این دلیل که در همه ی روش های تامین مالی خارجی شرکت، در نهایت بدهکار می شود.

<<تامین مالی خارجی صرفا به معنای تامین مالی از خارج کشور نیست، ولی میتواند از خارج کشور هم باشد>>

تامین مالی خارجی از محل های متفاوتی انجام می شود

تامین مالی از طریق وام گرفتن از بانک ها، موسسات یا سرمایه گذار های داخل کشور

در این روش شرکت سرمایه مورد نیاز خود را از بانک ها تحت عنوان وام دریافت میکند. به طبق شرکت باید پول بیشتری به بانک برگرداند که این سود وام در مبلغ های هنگفت میتواند تاثیر زیادی روی سود و زیان شرکت داشته باشد.

تامین مالی از بانک ها یا سرمایه گذار های خارجی

در این روش که برای پروژه های خیلی بزرگ استفاده میشود (معمولا پروژه های بزرگ نفتی و گازی) یک سرمایه عظیم وارد شرکت میشود و طی قراردادی شرکت موظف به بازپرداخت با سود یا محصولات و خدمات می شود.

تسهیلات خارجی

یکی دیگر از انواع تامین مالی برای پروژه ها استفاده از روش های فاینانس، ریفاینانس و یوزانس است. هر کدام از این روش ها سرمایه یا ماشین الات را در اختیار شرکت ها قرار میدهند و طی قرارداری مطالباتی نیز از شرکت میکنند.

اسناد دریافتنی و پیش دریافت های شرکت

در برخی مواقع نیز شرکت محصولات خود را پیش فروش میکند و پولی که میگیرد را برای اجرای یک پروژه استفاده میکند.

در این باره بیشتر بخوانید

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر