1. صفحه اصلی
  2. مقالات بورس
  3. اصطلاحات بورس
  4. معرفی قوانین جرائم در بازار بورس ایران

معرفی قوانین جرائم در بازار بورس ایران

معرفی قوانین جرائم در بازار بورس ایران

مقررات گذاری

قوانین و مقررات در بازار سرمایه از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. معمولا قوانین را سازمان بورس و شورای عالی بورس یا هیئت وزیران تنظیم و ابلاغ می کنند. ولیکن نهاد اصلی که در رابطه با بازار بورس قانون گذاری می کند سازمان بورس است.

تخلف در بورس

<<هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه از قبیل بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزار ها و نهاد های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبات شورا، سازمان، بورس یا تشکل های خود انتظام گردد.>>

انواع تنبیهات انظباطی

تنبیهات انظباطی بسته به نوع تخلف می تواند زمینه گسترده ای باشد و انواع مختلفی دارد:

تنبیهات انظباطی عموما شامل:

  • اخطار کتبی
  • جریمه نقدی
  •  محدود کردن حوزه فعالیت
  • تعلیق فعالیت یا لغو مجوز فعالیت می شود

<<البته تنبیه می تواند شامل عدم تایید صلاحیت مدیران نیز شود>>

جرم در بورس

عبارت است هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای ان مجازات تعیین شده باشد. پس جرایم در بورس بر اساس قانون مشخص میشود.(فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار)

جرایم در بازار بورس به دسته ها زیر تقسیم بندی میشود:

1-جرم سو استفاده از اطلاعات نهانی

2-جرم دستکاری بازار

3-سایر جرایم 

جرم سو استفاده از اطلاعات نهانی

اطلاعات نهانی، اطلاعاتی است که در یک شرکت افشای ان در زمان نامناسب میتواند مشکلاتی برای شرکت ایجاد کند. لذا در صورت افشا با مجرم برخورد می شود.

افرادی که به اطلاعات نهانی دسترسی دارند به دو دسته تقسیم میشوند:

1-افراد اولیه: افرادی مثل اعضا شورا، اعضای هیئت مدیره سازمان، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان را افراد اولیه میگویند. افراد اولیه مستقیم به منبع اطلاعات نهان دسترسی دارند.

2-افراد ثانویه: افرادی مانند خانواده ی افراد اولیه که دسترسی مستقیم به منبع اطلاعاتی ندارند و فقط میتوانند از طریق افراد اولیه به اطلاعات نهانی دسترسی پیدا کند.

جرم دستکاری بازار

دستکاری بازار به این معنا است که افراد با هدف مشخص اقدام به جهت دادن به قیمت کنند.

دستکاری بازار بر دو نوع است:

دستکاری مبتنی بر معاملات

این نوع جرم شامل افرادی میشود که با قصد و نیت جهت خاصی به بازار میدهند. مثلا اشخاصی که سرمایه های بالایی دارند شروع به افزایش قیمت سهم یک شرکت میکنند و با بالا رفتن قیمت سهام خود خودشان را می فروشند یا در طرف مقابل افرادی که قیمت را پایین می اورند تا بتوانند در قیمت های پایین تر سهم را بخرند.

این افزایش و کاهش ها صرفا با معامله سهم انجام میشود یعنی با عرضه قیمت را پایین می اورند و خرید می کنند.

دستکاری مبتنی بر اطلاعات

این دستکاری با انتشار اطلاعات نا درست برای پایین اوردن یا بالا بردن قیمت انجام می شود و شخص یا اشخاصی که در این زمینه نقشی داشته باشد مجرم محسوب می شوند.

جریمه یا تنبیهات انظباطی افرادی که سعی کنند به هر دلیل قیمت سهام را تغییر دهند و قیمت هارا طوری نمایش دهند که وجود ندارد؛ از سه ماه تا یک سال حبس تعزیری، بعلاوه تا دو تا پنج برابر سود کسب شده در معامله یا زیان محقق نشده یا هر دو است.

سایر جرایم

1-انتشار اعلامیه پذیره نویسی بدون تاییده سازمان

2-عدم ارائه اطلاعات مهم به سازمان

3-تخلف از مقررات در تهیه، بررسی، اظهار نظر و تایید مدارک و اسناد برای ارائه به سازمان

که خود به انواع زیر تقسیم میشود:

1)سو استفاده از اطلاعات، اسناد،مدارک یا گزارش های خلاف واقع مربوط به اوراق بها دار

شخصی که هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک گزارش های خلاف  واقع مربوط به اوراق بها دار را به هر نحو مورد سو استفاده قرار دهد به یک تا شش ماه حبس تعزیری یا جزای نقدی یک تا سه برابر سود حاصله یا زیان محقق نشده محکوم میشود.

2)اقدام به فعالیت های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین

ورود و فعالیت در بازار های سرمایه نیازمند مجوز است تا نظم و کارایی حفظ شود. پس هر شخصی که بدون اخذ مجوز شروع به فعالیت یا معرفی خود به عنوان فعال در زمینه مربوطه، چون کارگزاری، کارگزار، بازارگردان یاسبد گردان کند مشمول این جرم است  و به یک تا شش ماه حبس تعزیری یا جزای نقدی یک تا سه برابر سود حاصله یا زیان محقق نشده محکوم می شود.

برخی از جرایم نیز در زیر امده تا شما اشنایی بیشتری با جرم ها و تخلفات داشته باشید:

1-هرکسی در گواهی نامه سپرده گذاری سهام سعی کند تغییراتی ایجاد کند.

2-هرکسی که قبل از به ثبت رساندن شرکت اقدام به انتشار سهام کند.

3-هرکسی قبل از پرداخت کلیه مبالغ سهم، سهام صادر کند.

4- و...

در این باره بیشتر بخوانید

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
1 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 203
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر