شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در زمستان سال 1384 جهت انجام امور پیش و پس از معاملات بازار هی بورس یا خارج از بورس تشکیل شده است. وظایف پیش و پس از معاملات بازارهای مالی شامل سپرده گذاری و ثبت اوراق بهادار و تسویه معاملات انجام شده در بازارهای مالی به عنوان خدمات زیرساختی در این بازارها است. این شرکت مستقیما حافظ منافع سرمایه گذاران و سایر ذینفعان بازار است و بقا و تداوم فعالیت در بازارهای مالی را فراهم می کند.

قبل از تاسیس شرکت های سپرده گذاری در جهان ، سرمایه گذاران بازار سرمایه از طریق شرکتهای کارگزاری سفارش می دادند و عملیات مبادله اوراق بهادار و وجوه یا چک های لازم برای انجام پذیرفتن یک معامله به عهده شرکت های کارگزاری بود. ناشران اوراق بهادار در زمان انتقال مالکیت اوراق بهادار و پرداخت سود تقسیمی با سرمایه گذاران در ارتباط مستقیم بودند. اما با افزایش حجم معاملات و گسترش انواع گوناگون اوراق بهادار ، تداوم این شیوه پردازش که مبتنی بر کاغذ و به شدت کاربر بود ، یک بار سنگین و پرهزینه ای را تحمیل می کرد. راه حل این مشکل شکل گیری شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار بود.

 جایگاه شرکت سپرده گذاری مرکزی (سمات) در ساختار بازارهای مالی ایران در شکل زیر نشان داده شده است.

شرکتهایی که شرکت سپرده گذاری مرکزی سهامدار عمده آنهاست عبارتند از:

شرکت مدیریت دارایی مرکزی: با 49 درصد سهامداری که نقش خدمت رسانی در زمینه انتشار ابزارهای نوین مالی را ایفا می کند.

شرکت سمات سامانه: با 97/99 درصد سهامداری که با هدف توسعه نرم افزارهای مورد نیاز شرکت تاسیس شده است.

مرکز مالی ایران: با 20 درصد سهامداری که خدمات اموزشی و تحقیقاتی بازارهای مالی را اراِئه می دهد.

موضوع فعالیت شرکت به قرار زیر است:

افتتاح و نگهداری حساب وجوه و اوراق بهادار بازارهای خارج از بورس ، بورسهای اوراق بهادار و کالایی متعلق به سهامداران ، سایر نهادهای مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی

ثبت سوابق ، کد گذاری ، نگهداری ، تسویه و پایاپای معاملات اوراق بهادار ، کالاهای پذیرفته شده در بورسهای کالایی و سایر ابزارهای مالی

سپرده گذاری و امانت پذیری انواع اوراق بهادار

قرض دهی ، قرض گیری و هرگونه مبادله اوراق بهادار به عنوان واسطه

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یکی از ارکان و نهادهای خود انتظام بازارهای مالی است. این شرکت تحت قوانین مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت کرده و گزارشهایی را به صورت دوره ای از عملکرد خود به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه می نماید.

×
سلام، مینا اشرفی هستم

اگر سوالی دارید، خوشحال میشم کمک تون کنم. من صرفا مشاور شما در زمینه استفاده بهتر از وبسایت تیم آموزشی مهندس علیرضا محرابی هستم.

تلفن 021-22021030
تلفن 021-22021040
داخلی 106
اشتراک گذاری این صفحه