1. صفحه اصلی
  2. مقالات بورس
  3. سبدگردان
  4. مفاد قرارداد سبدگردانی

مفاد قرارداد سبدگردانی

مفاد قرارداد سبدگردانی
لوگو علیرضا محرابی
مفاد قرارداد سبدگردانی
سبدگردان

زمانیکه سرمایه گذار تصمیم می گیرد که از یک شرکت سبدگردانی برای بهره وری دارایی های خود استفاده کند، قبل از انجام کار، یک قرارداد مابین او و شرکت منعقد می شود که به آن قرارداد سبدگردانی می گویند. در واقع، مفاد قرارداد سبدگردانی بسیار مهم است؛ چرا که هر دو طرف (شخص سرمایه گذار و شرکت سبدگردان)، از طریق مفاد قرارداد سبدگردانی می توانند منافع خود را تامین کنند. به همین دلیل، نحوه نگارش، نوشتن جزئیات و نوع مفاد قرارداد سبدگردانی باید بدون ابهام باشد و منافع سرمایه گذار و شرکت سبدگردان در آن لحاظ شده باشد. بنابراین، در این مقاله قصد داریم جزئیات مربوط به مفاد قرارداد سبدگردانی را به شما معرفی کنیم.

مفاد قرارداد سبدگردانی شامل چه مواردی می شود؟

مفاد قرارداد سبدگردانی شامل چه مواردی می شود

همانطور که اشاره شد، این قرارداد بین شخص سرمایه گذار و شرکت سبدگردان منعقد می شود و هر یک از طرفین باید با استفاده از مفاد قرارداد سبدگردانی، منافع خود را لحاظ کنند. مفاد قرارداد سبدگردانی به اینصورت است که جزئیات آن در بند و ماده های مختلفی آورده شده است و هرکدام از این موارد جزئیات خاص خود را دارد که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.

ماده 1: پیرامون مشخصات سبدگردان و سرمایه گذار

در ماده اول این قرارداد، ابتدا مشخصات سبدگردان و سپس سرمایه گذار خواسته شده است. این اطلاعات شامل مشخصات شناسایی و ثبت شرکت سبدگردان و همچنین مشخصات شناسایی سرمایه گذار است. 

ماده 2: تعاریف مربوط به اصطلاحات سبدگردانی

شامل 10 تعریف در مورد اصطلاحات اساسی سبدگردانی از جمله سرمایه گذار، سبدگردان، سبد اختصاصی، سبدگردانی، قیمت پایانی، قرارداد، دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان، سازمان، امین و روز کاری می باشد.

ماده 3: پیرامون موضوع قرارداد

سبدگردانی، سبد اختصاصی و مواردی که لازم است به نام پیوست اجرا شود، در موضوع این قرارداد آمده است.

ماده 4 و 5: پیرامون مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن

زمان و مدت قرارداد سبدگردانی

در این دو ماده، تاریخ انجام قرارداد و شرایط اجرایی شدن آن لحاظ می شود.

ماده 6: پیرامون سبد اختصاصی به همراه چند تبصره

ارزش دارایی های سرمایه گذار، اجازه رسمی سبدگردان برای برداشت وجوه و در کل، مسائل مربوط به انتقال وجوه در این ماده ذکر می شود.

ماده 7 و 8: پیرامون کارمزد سبدگردان و هزینه های سبد

در این بخش از قرارداد، نحوه محاسبه کارمزد روزانه خدمات سبدگردان، شروط مربوط به بازدهی، صورتحساب کارمزد متعلقه و مهلت پرداخت آن، مالیات فروش و نقل و انتقال دارایی های سبد اختصاصی و همچنین، هزینه هایی که مسئولیت پرداختشان با سبدگردان است، بیان می شود.

ماده 9: پیرامون اهداف، اصول و محدودیت های لازم برای رعایت کردن

این ماده قرارداد بیان می کند که تمامی اصول و اهدافی که طبق یک پیوست، توسط سرمایه گذار مشخص شده است، باید توسط سبدگردان رعایت شود.

ماده 10، 11، 12 و تبصره های آن ها: مربوط به گزارش دهی

در این بخش قید شده است که سبدگردان نسبت به گزارش دهی در بازه های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و همچنین، بازدهی سالانه و دوره هایی که کمتر از یک سال است، گزارش هایی را از طریق سایت اینترنتی در اختیار سرمایه گذار قرار دهد. این گزارش ها شامل صورت های مالی، گزارش عملکرد، جزئیات معاملات انجام شده و مزایای تعلق گرفته به دارایی های سرمایه گذار و مواردی از این دست می باشند.

ماده 13: پیرامون نرم افزار سبدگردانی

نرم افزار سبدگردانی

طبق این ماده، در یک نرم افزار ویژه عملیات سبدگردانی که به تأیید سازمان بورس رسیده است، اطلاعات مربوط به دارایی ها و بدهی های سرمایه گذار، ثبت، نگهداری و گزارش می شود.

ماده 14 و تبصره های آن: پیرامون مجاری ارتباطی سبدگردان با سرمایه گذار

این مجاری شامل پست سفارشی، پست الکترونیکی، پیامک و گزارش دهی از طریق سایت می شود.

ماده 15: پیرامون حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار

کلیه منافع و مزایای دارایی های سبد اختصاصی متعلق به سرمایه گذار شامل سود سهام، سود اوراق مشارکت، سهام جایزه، سود سایر اوراق بهادار، برگه های حق تقدم و... در این بخش بیان شده است. همچنین موارد حقوقی پیرامون این مسئله که در صورت اتمام مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد در این ماده آمده است.

ماده 16: پیرامون رازداری

در این بخش قانون محرمانگی و عدم افشای اطلاعات سبد و یا سرمایه گذار به جز سازمان، بازرس قانونی یا حسابرس سبدگردان، امین سبدگردان، کانون مربوطه یا مراجع صالح قضایی و حقوق رازداری ذکر شده است.

ماده 17: پیرامون رعایت قوانین و مقررات

قوانین و مقررات موجود در مفاد قرارداد سبدگردانی

در این بند بیان شده است در صورتیکه بین مفاد قرارداد سبدگردانی و قوانین و مقررات بازار تضادی وجود داشته باشد، سبدگردان اجرای قوانین را اولویت بخشد و سرمایه گذار هم هیچ حق قانونی پیرامون عملکرد وی نخواهد داشت.

ماده 18: پیرامون وجوه بلا استفاده

تمام تلاش سبدگردان این است که وجوه نقد سبد، به کار گرفته شود و اگر مقدار این وجوه به اندازه 10 درصد ارزش سبد اختصاصی شود و سرمایه گذاری دیگری انجام نگیرد، باید این مورد را با سرمایه گذار در جریان بگذارد تا در صورت لزوم به حساب وی واریز شود.

ماده 19 و 20: پیرامون برداشت و واریز سرمایه گذار

این بند در خصوص حق سرمایه گذار در ارتباط با برداشت مبلغ از سبد سرمایه گذاری است که سبدگردان در صورت امکان در این رابطه نباید از تلاش خود فروگذاری نماید. همچنین در مورد پرداخت مبالغ بیشتر به سبد و تنظیم متمم قرارداد نیز، مواردی آمده است.

ماده 21: پیرامون معرفی قرارداد به امین 

این ماده پیرامون ارسال نسخه قرارداد از طرف سبدگردان به امین می باشد و مواردی نیز در صورت عدم رعایت این قانون آمده است.

ماده 22 و 23: در خصوص تخلفات و اختلافات

این بخش از مفاد قرارداد سبدگردانی نیز در خصوص هرگونه اختلاف بین سبدگردان و سرمایه گذار می باشد؛ که باید به تشکیل کانون مربوطه برای حل اختلاف مراجعه داده شود.

ماده 24 و 25: در مورد فسخ، انفساخ و تمدید قرارداد

فسخ قرارداد سبدگردانی

در این مواد قانونی راجع به فسخ قرارداد و همچنین باطل شدن مجوز فعالیت سبدگردانی، تنظیم و تمدید قرارداد مواردی آمده است.

ماده 26 و تبصره های آن: در خصوص اقدامات پس از خاتمه قرارداد

در این بند در خصوص پایان مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین، تسلیم دارایی های سبد به سرمایه گذار، مواردی آورده شده است. به علاوه در قرارداد نوشته شده، کارمزد حاصل از فروش دارایی ها 2 درصد از کل دارایی است.

ماده 27، 28، 29، 30 و 31: پیرامون ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

بندهای پایانی در ارتباط با خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد، نوع پرداخت وجوه و تعهدات نهایی است.

جمع بندی

در این مقاله مفاد قرارداد سبدگردانی که بین سبدگردان و سرمایه گذار منعقد می شود، معرفی گردید؛ هر چند که این مفاد از چند نمونه قرارداد سبدگردانی حقیقی گرفته شده است و ممکن است در برخی از قراردادها قوانین متفاوت تری را بیابید. بنابراین، اگر شما روش سرمایه گذاری غیرمستقیم از طریق شرکت های سبدگردان را انتخاب کرده اید، توصیه می کنیم که به هنگام منعقد کردن قرارداد، جزئیات و مفاد مربوط به آن را به خوبی مطالعه کنید.

در این باره بیشتر بخوانید

نظر بدهید

شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

0 دیدگاه

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
در صورت کند بودن سایت فیلترشکن خود را خاموش کنید
×بستن صفحه
پشتیبان فروش(شایان ابراهیمی)
موبایل 09304891085
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @9304891085
داخلی 101
پشتیبان فروش(فائزه تهرانی)
موبایل 09101364784
موبایل 09927779006
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_104
داخلی 104
پشتیبان فروش(فائزه تهرانی)
موبایل 09304890560
موبایل 09927779003
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_104
داخلی 104
پشتیبان فروش(مهرافروز گودرزی)
موبایل 09927779006
موبایل 09927779006
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_105
داخلی 105
پشتیبان فروش(پریسا متولی)
موبایل 09192757633
موبایل 09927779005
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @armteam_admin_29
داخلی 106
پشتیبان فروش(ایمان پوراسماعیلی)
موبایل 09909400064
موبایل 09909400064
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_por107
داخلی 107
پشتیبان فروش(ایمان پوراسماعیلی)
موبایل 09927779040
موبایل 09927779040
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_por
داخلی 107
پشتیبان فروش(علیرضا سجده)
موبایل 09304891628
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1_114
داخلی 114
پشتیبان فروش(سارا کیانی)
موبایل 09304890686
موبایل 09304890686
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1_117
داخلی 117
پشتیبان فروش(سارا کیانی)
موبایل 09927779030
موبایل 09927779030
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_2_117
داخلی 117
پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
موبایل 09909400054
موبایل 09909400054
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_2_118
داخلی 118
پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
موبایل 09194198792
موبایل 09194198792
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @armteam_admin_33
داخلی 118
پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
موبایل 09304891297
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_2_118
داخلی 118
اطلاعات تماس(دفتر فروش)
تلفن 021-22021030
تلفن 021-22021040
بدون پیش شماره 90001030
اینستاگرام @alireza.mehrabii
کانال تلگرام @alirezamehrabi_com